Komponistens forord

Denne samling indeholder vekselsange til samtlige søn- og helligdagsmesser i de tre kirkeår. Både til dem, hvis omkvæd står i Lovsang, og dem, der ikke er med der. Er omkvædet at finde i Lovsang, har vekselsangen samme nummer. Står det der ikke, vil den have et nummer fra 1000 og opad.

Om udførelsen af vekselsangene:

Nodebilledet viser ét, det lydlige skal være noget helt andet.  Normalt gælder det princip, at fjerdedelsnoder er dobbelt så hurtige som halvnoder, men sådan må det ikke være her. Noterede halvnoder er længere end fjerdedelsnoder, men ikke nødvendigvis dobbelt så lange. Den rytmiske notation er kun en antydning; en metronomisk korrekt udførelse vil kvæle alle intentioner.

Der er tale om recitationer - lidt ligesom i operaer - hvor det er sprogrytmen, som suverænt bestemmer længden og betoningen af hver enkelt node. Læs teksten igennem, og bemærk sprogrytmen, og overfør den samme rytme, når teksten skal synges.  Sang fra bladet er ikke anbefalelsesværdigt, da sangeren skal være helt fortrolig med teksten  -  og melodien!.

Sangene kan synges med eller uden orgelledsagelse. Især i påskeliturgien er der rene korsatser, men hvis en kirke kun råder over en organist og én sanger, må satserne med orgelledsagelse være at foretrække. Omkvædene kan synges én- eller flerstemmigt. Hvis man vil transponere sangene til et mere bekvemt toneleje, så gør det. Sangene er skrevet for at blive brugt - ikke for at samle støv på hylderne.

De fleste af sangene er skrevet for 40 år siden. Da jeg genså dem for at overføre nodebilledet til computeren, fandt jeg det nødvendigt med en revidering. Der er derfor kommet en hel del ændringer til - både melodisk og harmonisk, hvilket jeg håber opfattes som en forbedring.

Brugere af disse sange må vide, at der ikke er blevet læst korrektur af andre end mig selv, og at det sikkert vrimler med fejl af enhver art. Føl jer forpligtede til at gøre mig opmærksom på alt det, der kan rettes til det bedre. Det kan være fejl i teksten eller noderne, eller det kan være, at der mangler noget, eller der er anvendt forkerte salmer/vers.

Nogle vil nok sige, at denne samling ikke er stor kunst, og det skal såmænd også passe, men 40 års ihærdig anvendelse af den viser, at den kan bruges. Der er også komponister, som skriver Stor Kunst, der til gengæld ikke kan bruges til noget!

Marts  2010  Erling Rasmussen

mail-adresse: erlingslet_dette@elmarkslet_dette.info