1. bud: Du skal ikke have andre Guder end mig

Det første bud fastslår, at der for jøderne og de kristne kun må findes én Gud. For os er diskussionen, om der findes én eller flere guder, derfor ret så uvæsentlig. For ingen er som den ene Gud, som har skabt verden, og han er dermed også den eneste. Derfor drager dette bud også konsekvensen heraf og opfordrer os mennesker til at tro på denne Gud. Katolikker tror, fordi Gud eksisterer. Det er nok. Gud har åbenbaret sig, og de anerkender, at Gud er til. 

Det første bud gør os opmærksom på, at selv om vi ønsker at erkende Gud med vore sanser, se ham med vore øjne, høre ham med vore ører og føle ham med vore hænder, så vil denne erfaring aldrig kunne være et bevis på Guds eksistens. At bruge sanserne i erkendelsen af Gud er godt; men disse sanser vil alligevel aldrig have magt til at kunne overbevise et menneske om Guds eksistens. Det er Guds gave til os, når vi kommer til tro, håb og kærlighed til Gud.