4. bud: Du skal ære din far og din mor

Indtil nu har de ti bud kun handlet om menneskers forhold til Gud. Nu kommer også menneskers indbyrdes forhold på tale.  Kærligheden til Gud finder nemlig sit udtryk i, hvordan vi møder og behandler andre mennesker.  Kærligheden til Gud handler derfor også om næstekærlighed.

I Bibelen har forældrene en høj autoritet og nyder stor anseelse. Det er dem, der har opdraget børnene, videregivet troen til dem og prøvet at være gode forældre ved at tage sig af deres behov. Forældrene har gjort børnene fortrolige med landets love og skikke. Når vi ærer vores far og mor, også som voksne, viser vi dermed anerkendelse og ærefrygt over for de mennesker, som har skænket os livet og opdraget os.  Et lands fremtid afhænger også af, at de forskellige generationer lærer at leve sammen. Begge generationer er nødvendige - de ældre med deres erfaring og de unge med deres åbenhed over for det nye. 

For Jesus var dette bud så vigtigt, at han gjorde op med nogle jøders overbevisning om, at man kunne give de ting til templet, der egentlig var tænkt som hjælp fra børnene til forældrene (sml. Matt 15,3-9).

Samtidig er Jesus dog realistisk nok og ved, at forældre kan misbruge deres autoritet. Hvis de f.eks. står i vejen for troen, råber Jesus:  

Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender.  Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd (Matt 10,35-37).

Det er vigtigt, at vi ikke lægger for stor vægt på det fjerde bud. Ingen autoritet, det være sig staten, samfundet eller kirken kan have en absolut autoritet.  Altid gælder det: 

Man bør adlyde Gud mere end mennesker (ApG 5,29).

Der findes nemlig side om side med det retmæssige krav om lydighed et uretmæssigt krav om lydighed. Lydighed har først og fremmes noget at gøre med at lytte. Vi kan kun være lydige, hvis vi har lyttet. Og denne lytten skal også gælde for autoriteterne. Før autoriteterne selv befaler, skal de også lytte til Guds ord og vejledning og se væk fra deres egne overbevisninger og ønsker. Derfor formaner apostlen Paulus også forældrene til mildhed over for deres børn:

Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt. "Ær din far og din mor!" Det er det første bud, der er knyttet et løfte til: "for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden." Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning (Ef 6,1 ff).

Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet (Kol 3,20 ff).

Jesus selv adlød Maria og Josef, efter at de var kommet tilbage fra Jerusalem. Det var godt for ham, for han voksede i visdom. Men på trods af det var der også situationer, hvor han måtte adlyde sin himmelske fader mere end sine forældre. Derfor forlod han sin familie, da han var voksen, og prædikede Guds rige.