Witaj na stronie Projektu Nowej Ewangelizacji

„Boże zbawienie i Boże miłosierdzie!”

Zapraszam Cię na przygodę-opowieść, jak Bóg działa w naszym życiu. 

Chrystus odzwierciedla Swojego Miłosiernego Ojca, który wyciąga Swoje ręce, aby Cię wziąć w Swoje ramiona i przebaczyć Ci grzechy. On kocha Cię nieskończenie i tęskni, żeby się z Tobą spotkać. On śpieszy Ci na spotkanie i oświetla Twoją drogę, abyś już dłużej nie błądził. Zwróć swoje oczy na Chrystusa, abyś zobaczył Jego ogromną troskę o Ciebie i żebyś poczuł się kochany. Kiedy pozwolisz, aby Bóg dotknął Cię Swoim światłem możesz odczuć ciepło Bożej Miłości i odkryjesz Jego nieskończone Miłosierdzie, które wzruszy głęboko Twoje serce.

Mała książeczka zaprasza Cię do refleksji i działania. Kliknij i czytaj, by dowiedzieć się, co Bógchce Ci powiedzieć. 

 

BOŻE ZBAWIENIEI BOŻE MIŁOSIERDZIE

Mozaika i symbolika

Mozaika jest jak otwarta księga Biblii, pełna symboli, które mówią do serca.

My, dzisiejsi ludzie, często używamy środki wizualne, dlatego ta mozaika została wykorzystana jako jedna z form Nowej Ewangelizacji. Kolory w mozaice tworząc zarówno harmonię, jak i kontrast, dają jasny przekaz o tajemnicy nieskończonej Bożej miłości do człowieka. Mozaika oddziałuje zarówno na wzrok jak i na serce. Przekonaj się o tym sam!

Projekt składa się z wystawy całej mozaiki  i małej książeczki  w wielu językach, które są napisane dla Ciebie.Projekt jest darem Kościoła Katolickiego w Danii dla Kościoła w Polsce i na całym świecie z racji Roku Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Mozaika jest wystawiona w Krakowie w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II - "Nie lękajcie się" na Białych Morzach od 29.czerwca 2016. Zapraszamy do Krakowa!

Kiedy Święty Jan Paweł II był w Danii w 1989r., mottem pielgrzymki były słowa "Głoście ewangelię całemu stworzeniu."Mk 15,16.

To wezwanie jest nadal aktualne także dzisiaj!

Podczas  ŚDM w Krakowie w 2016 młodzież z Danii miała po raz pierwszy w swojej historii możliwość pokazać konkretny, wykonany przez siebie projekt ewangelizacyjny "Boże Zbawienie  i Boże Miłosierdzie."

MOZAIKA

Kliknij na każdy obrazek mozaiki od Alfy do Omegi, by zobaczyć  jasno Plan Bożego Zbawienia od początku do końca.

Czytaj więcej o mozaice TUTAJ

Czytaj więcej o symbolice TUTAJ

HISTORIA I WĘDRÓWKA MOZAIKI

W 2003 roku uczniowie ze Szkoły św. Albana oraz dzieci i młodzież z Klubu św. Albana DUK w Odense pod kierownictwem s. Terezji Piękoś, służebniczki dębickiej, wykonali mozaikę z płótna z religijnymi motywami zatytułowaną "Plan Bożego Zbawienia."

Mozaika była na wielu wystawach zarówno w Danii jak i w Polsce. (popatrz TUTAJ).

 

 

 

 

 

 

NOWOŚĆ RAPORT download here!

 

Wsparcie

Projekt jest pokrywany z dobrowolnych ofiar. Dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tego dzieła poprzez modlitwę i dar serca.

Dar serca prosimy wpłacać na konto
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP
Bank  Pekao SA
Nr. Konta.:
741240 4807 1111 0010 3583 4154
„Projekt NE”
SWIFT : PKOPPLPW
IBAN:  PL741240 4807 1111 0010 3583 4154

 

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP
www.bdnp.pl      
Wykonawca projektu - S.M.Terezja Piękoś SBDNP
mosaik.symbolikslet_dette@gmailslet_dette.com

 

Inne linki

Danmarks Unge Katolikker
www.duk.dk

Den katolske Kirke i Danmark
www.katolsk.dk

Pastoral-Centret
www.pastoral.dk