Det apostoliske Nuntiatur i Skandinavien

"Det Apostoliske Nuntiatur" og "Den Apostoliske Delegation", påbegyndt 1960, fungerer som almindelig forbindelsesled mellem biskopperne i de pågældende lande og pavestolen. Hvor der er tale om "Nuntiatur", er denne samtidig den pavelige diplomatiske mission på ambassadørniveau for det pågældende land.

Nogle af de pavelige missioner hører til de ældste i verden.

 

Den apostoliske Nuntiatur

Svalnäsvägen 10

S-18263 Djursholm

Sverige

Tlf. +46 (0)8-446 5110

Fax: +46 (0)8-622 5110 

E-mail: nunciatureslet_dette[a]teliaslet_dette.com

Hjemmeside: http://nunciature.se/

 

Nuntius

Ærkebiskop Henryk Józef Nowacki (fra 28. juni 2012)

 

Nuntiaturråd

Msgr. Gianfranco Gallone 

 

Nuntiaturassistent

Ms. Ilse Tarsala