Pavens Globale Bønsnetværk (Bønnens Apostolat)

- en måde at være kristen på

Bønnens Apostolat omfatter katolikker fra hele verden, som stræber efter at give deres liv en apostolisk retning. De forener sig selv og alt hvad de gør, med Kristi messeoffer, for på den måde at samarbejde med Jesus i hans frelsergerning for alle mennesker.

Læs mere om Bønnens Apostolat.

Læs årets intentioner.