Evangeliseringstjenesten

Bernstoffsvej 56,

2900 Hellerup

Telefon 51 32 88 96

Hjemmeside: www.missio.dk 

E-mail:  nmqdkkatolsk.dk 

Giro: 1-686-3564 

 

Ansvarlig
P. Quang Minh Nguyen