Den nordiske valfart til Lourdes

I 1969 oprettedes den selvejende institution "Den nordiske Valfart til Lourdes". Den første formand var Carlo Lerche Nielsen. Forskellige præster har gennem årene været valfartens gejstlige leder. Blandt dem må nævnes mgr. Knud Ballin. Hans internationale forbindelser gjorde, at han i Lourdes skaffede den nordiske valfart kontakter, der bevirkede, at den lille gruppe, som skandinaverne udgjorde - og udgør - blandt de mange tusinde pilgrimme, fik sin plads og sin repræsentation ved de store internationale gudstjenester. 

Den tidligere formand, læge Anne Storm, modtog i 2011 som den første kvinde og lægperson nogensinde Lourdes' fortjenstkors for hendes mangeårige engagement i Den nordiske valfart til Lourdes. 

Valfartspræst : Jan Hansen

Formand: Georg Höhling
Askemosevej 18,
3210 Vejby

Sekretær for valfarten:
Marianne Larsen, Tlf.: 51 24 23 90

Kasserer:
Marianne Larsen, Tlf.: 51 24 23 90

Giro: 900-0593

Hjemmeside: www.lourdesvalfart.dk
E-mail:  info info@lourdes.dk