Kirkens ansvar for at værne om menneskets integritet

Kirken har sammen med resten af samfundet del i ansvaret for, at børn og unge er beskyttet mod enhver form for overgreb. Overgreb undergraver børns ret til fysisk og psykisk velvære og deres ret til at vokse og udvikle sig i omgivelser, som anerkender deres iboende værdighed og værdi.

Ethvert overgreb mod børn er et brud på Guds bud og et svigt af menneskers tillid til dem, som har ansvar for deres vækst og udvikling. Oplevelsen af dette svigt forstærkes, når det begås af en person, som forventes at skulle leve efter klart definerede etiske regler.

Seksuelle overgreb begået af præster, ordensfolk eller andre, som gør tjeneste i Kirken, er tillige et svigt af deres kald til at tjene andre og af det kristne fællesskab, som har givet dem autoritet og ansvar.

Spørgsmål om Kirkens beredskab til forebyggelse af overgreb på børn og unge, og sager, rettes til talsmand, generalvikar Niels Engelbrecht, tlf. 30 54 21 18 (mobil) eller e-mail nekatolsk.dk.

 

Hvad kan du gøre?

Bispedømmet er forpligtet til at beskytte børn og unge i Kirken. Se mere om, hvordan seksuelt misbrug kan anmeldes.

 

Beredskabsplan

Den Katolske kirken i Danmark har etableret et beredskab der håndtere tilfælde af mistanke eller sager om seksuelle overgreb begået af gejstlige eller andre ansatte inden for kirken.

Dette beredskab er ikke en erstatning for politimæssig indgriben og efterforskning, idet sager, der skal anmeldes til politiet, vil blive anmeldt, men beredskabet har til formål at behandle eventuelle henvendelser på en professionel og korrekt måde.