Menighedernes og bispedømmets økonomi

Målet er, at hver menighed bliver økonomisk selvhjulpen og desuden i stand til at betale en af biskoppen fastsat procent af indtægterne til bispedømmets fælles husholdning og til en solidaritetsordning med økonomisk ringere stillede menigheder og institutioner. Ikke mindst bør menighederne i større omfang bidrage til præsternes og andre pastorale medarbejderes underhold. Beløbet til afholdelse af denne udgift fremskaffes for tiden alene af bispedømmet. Målet kan kun nås, hvis alle katolikker med egen indtægt betaler en kirkeskat, der svarer til 2 % af deres skattepligtige indkomst. Læs mere under Bispedømmet, Økonomi

Kirkeskat

 

Den katolske Kirke i Danmark modtager ikke økonomisk hjælp fra staten. Den er afhængig af sine medlemmers bidrag. Dette gælder både bispedømmet og den enkelte menighed. Det er en alvorlig moralsk pligt for enhver katolik at yde et fast bidrag til Kirken. I bispedømmet findes en fælles kirkeskatteordning. Læs mere under Bispedømmet, Hjælp kirken, Kirkeskat

Frivillige gaver, kollekter og indsamlinger

 

På søn- og helligdage optages under messerne kollekter, som er de troendes offergave til den lokale menighed. Ved særlige lejligheder indsamles der under gudstjenesten kollekter til særlige formål udenfor menigheden. I bispedømmet er der ikke, i modsætning til andre lande, fastsat honorarer el. stipendier i forbindelse med kirkelige handlinger, dog er man altid velkommen til at give en gave. I hvert fald skal man altid tilbyde at dække de udgifter, præsten el. kirken kan have i forbindelse med kirkelige handlinger. Det er vigtigt, at man i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger ikke opfatter sin gave som betaling, og frivillige gaver kan ikke erstatte katolikkernes kirkeskat, som man er forpligtet til at yde.