Synteserapport fra bispesynoden oktober 2023

Syntese rapporten fra bispesynoden i oktober 2023 ligger her i en dansk oversættelse.

Læs mere om processen og den bagvedliggende idé

Forslag til samtale i menighederne (udsendt 4. september 2023, deadline for resume 14. februar 2024)
* Følgebrev
* Oplæg
* Bøn

Sammenfatninger af synodehøringen
* Sammenfatning på dansk
* Sammenfatning på dansk med bilag
* Synthesis of the synodal process Copenhagen Diocese
* Synthesis of the synodal process in the catholic Dioceses of the Nordic countries

Synode dokumenter på dansk
* Forberedelsesdokumentet
* Vademecum
* Beskrivelse af den synodale proces

Synod documents in English
* Preparatory Document
* Vademecum
* Adsumus prayer
* Task cards
* Ten Themes
* Guide to the synodal process in parishes
* Presentation of the synod (NB PowerPoint-file, 11 Mb)
* Arbejdsdokument for den kontinentale fase
* Arbejdsdokument for bispesynoden 2023 (på flere hovedsprog)

Dokumenter til arbejdet med den synodale proces i sognene
* Biskoppens introduktionsskrivelse
* Guide til samtale i sogne og menigheder om den synodale kirke
* Adsumus-bønnen
* Opgavekort
* De ti temaer fra Vademecum
* Brev til menighederne om arbejdet med menighedernes mission
     * Bilag 1 - oplæg til samtale om menigheden
     * Bilag 2 - bøn

Dokumenter til anden høringsfase (den kontinentale)
* Brev til katolikker
* Præsentation af den kontinentale fase
* Opgavekort til den synodale fase
* Arbejdsdokumentets temaer
* Arbejdsdokument til den kontinentale fase (på dansk)
* De nordiske biskoppers input til den kontinentale høring (på engelsk)
* Slutdokumentet fra mødet i Prag, Tjekkiet
* Biskoppernes sluterklæring fra mødet i Prag, Tjekkiet
* Sammenfatning af drøftelserne på mødet i Prag (på engelsk/italiensk)

Andre nyttige dokumenter
* Slideshow om synodeprocessen (som pdf og som PowerPoint-fil)
* Bønskort
* Forbønner før synoden (hverdage)
* Forbønner før synoden ( 25. & 26. alm. søndag)
' Højtidelig synodevelsignelse (26. alm. søndag)

Vatikanets hjemmeside om synoden
* www.synod.va (her finder du diverse materiale og information på engelsk, italiensk og spansk)

Hilsen fra Rom til katolikkerne i bispedømmet
* Biskoppen og sr. Anna Mirijam Kaschner CPS fortæller om deres oplevelse af synoden om synodalitet

Logo for den synodale høring
* Dansk synode logo
* Dansk synode logo sort hvid (300 ppi)
* Dansk synode logo transparent baggrund (300 ppi)
* Dansk synode logo hvid baggrund (72 ppi)

Skabeloner
* Skabelon til A3 poster (med dansk synodelogo)
* Skabelon til A4 poster eller brev (med dansk synodelogo)