Bønnens Apostolat

Bønnens Apostolat omfatter katolikker fra hele verden, som stræber efter at give deres liv en apostolisk retning. De forener sig selv og alt hvad de gør, med Kristi messeoffer, for på den måde at samarbejde med Jesus i hans frelsergerning for alle mennesker.

 

Hver måned har sine bønne intentioner. Se dem her.

 

Daglig bøn:

 

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse.

Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.

Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ...

 

I dagens løb:

Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: 

Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud? 
Modtag i denne ånd Den hellige Kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen.


Bed helst hver dag mindst et led af Rosenkransen.