Ægtevielse

Brudeparret må i god tid, helst senest 6 måneder inden vielsen, henvende sig til sognepræsten for at få bragt de nødvendige formaliteter i orden og modtage undervisning om ægteskabet. Hvis bruden er katolik, bør henvendelsen ske til hendes sognepræst. Ved blandede ægteskaber kan biskoppen, hvis der er alvorlige grunde derfor, give tilladelse til, at ægtevielsen finder sted i en ikke-katolsk kirke og foretages af en præst i denne kirke (i visse tilfælde kan biskoppen også give tilladelse til borgerlig vielse). Henvendelse sker til ens sognepræst. Attest for katolsk gyldighed af en sådan ægtevielse kan udstedes af Katolsk Bispekontor. 

Vielse/bryllup i udlandet

 

- Ved ønske om vielse/bryllup i udlandet skal henvendelse ske til sognepræsten i det sogn, hvor bruden (hvis katolik) bor, ellers til det sogn, hvor den katolske part er hjemmehørende.

- hvis kun den ikke-katolske part bor i Danmark, skal henvendelse ske til den katolske kirke, i hvis område den ikke-katolske part bor. Oplysning om sogn kan gives ved henvendelse til Den katolske Kirke, Bispekontorets administration. Se også kort over menigheder.

Læs mere om hvordan I forbereder jer til brylluppet HER