Valfarter

De traditionelle valfarter i bispedømmet giver os lejlighed til at samles om store fester: Kristi Himmelfart, Den hellige Treenigheds fest og Kristi Legems- og Blodsfest. Disse fester udtrykker væsentlige aspekter af troslæren, som giver anledning til både fordybelse og udfordring, såvel i vor forståelse af troens indhold som i formidlingen og efterlevelsen af den. 

Ikke mindst Andet Vatikankoncil har været en skelsættende begivenhed i Kirkens liv. Kirken er den samme før og efter koncilet. Dog har mange ydre ting forandret sig, og tilgangen til verden omkring os og dens udfordringer er blevet anderledes. Et par generationer kender kun Kirken efter koncilet; men selv om der er gået de halvtreds år, er der stadig meget af koncilets belæring at fordybe sig i og omsætte i praksis. Dette ikke for at lægge afstand til historien forud, men for klarere at kunne formidle Kristi altid friske og aktuelle budskab. 

Datoer for valfarter i 2024
* Bispedømmets valfart til Vor Frue af Aasebakken søndag den 26. maj
* Bispedømmets valfart til Vor Frue af Øm søndag den 2. juni
* Den nordiske valfart til Lourdes  (22. juli til d. 29. juli 2024)
* Haraldstedvalfarten afholdes normalt i starten af juli måned
* Den polske valfart til Skt. Michaels Kirke, Ringsø ved Pindstrup.