Spørgsmål & svar

* Hvordan, hvor og hvornår kan jeg blive involveret i den synodale vandring på menighedsplan?
Hvordan og hvor du bliver involveret på menighedsplan er op til din menighed. Menighederne vil modtage et oplæg til dialog i første uge af januar og skal give os en tilbagemelding senest den 30. april i form af et svar på maks. 3 sider. Svaret skal referere det, der er talt om og hvordan. Du vil også få mulighed for individuelt at besvare et online spørgeskema, men vi opfordrer alle dem der kan til i stedet at indgå i en fælles dialog. Hvis andre grupper ønsker at mødes, skal de bare gøre det. Det vigtigste er at respektere vores deadline for feedback, som er senest den 30. april 2022.

* Hvilken indflydelse har menighedsniveauet som høringspartner?
Alle de svar vi modtager fra menigheder, ordenssamfund, institutioner og dem, der ellers vil svare, vil indgå i den syntese på maks. 10 sider, som vi skal udarbejde og sende til Den nordiske Bispekonference senest den 15. august 2022. Menighedernes stemme vil vægte tungt, specielt hvis det lykkes en menighed at få inddraget personer, der ikke har deres daglige gang i kirken. Det skyldes, at paven særligt gerne vil høre deres stemme. Kontaktgruppen skal formidle, ikke fortolke, hvilket i sig selv nok vil blive en udfordring. Vi skal desuden redegøre for hvor mange menigheder og andre parter, der har svaret, og hvordan de har arbejdet med synodeprocessen. Det siger sig selv, at der ikke vil være plads til at de enkelte menigheders svar kan tydeliggøres i syntesen, men vi vil lægge vægt på at få alle nuancer med.

* Hvad menes mere håndfast at processen og bevidstgørelsen er vigtigere end dokumenter?
Der menes, at processen har to formål:

At give biskopperne de troendes input til hvilken vej Kirken skal gå i fremtiden, hvad man skal gøre for at styrke fællesskabet, og de troendes deltagelse/inddragelse i Kirkens liv. Derfor skal bispedømmet (dvs. kontaktgruppen) lave en syntese til brug ved bispesynoden 2023.

At give nyt liv til Kirken ved, at de troende mødes og taler sammen om, hvilken kirke de kunne tænke sig og derved forhåbentlig styrker fællesskabet samt bliver bedre til at inddrage dem, der føler sig langt fra/udelukket fra fællesskabet. Begge formål er vigtige, men vi tror, at paven ønsker en forandring nedefra og derfor vægtes dette sidste aspekt mere.

* Hvilket kommissorium har synodegruppen og er der hørings periode i opsamlingsperioderne?
Synodegruppen er udpeget af biskoppen. Du kan se kommissoriet her: https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/phases/Diocesan-Contact-Person.pdf

 

Gruppen planlægger at holde et online-møde i løbet af sommeren, når alle inputs er blevet indsamlet og gruppen har fået lavet et udkast til syntesen. Formålet skal være at sikre, at synodegruppen ikke har misforstået noget. Alle, der måtte ønske det, vil kunne deltage på mødet. Nærmere detaljer vil fremgå i bispedømmets avis Katolsk Orientering og her på hjemmesiden.

--------------

Har du spørgsmål til processen eller har du brug for anden hjælp, er du velkommen til at sende os en mail på synodekatolsk.dk.

Hvis du i øvrigt gerne vil vide mere om synodeprocessen og ikke har noget imod at læse andet end dansk, kan du finde en del materiale her: www.synod.va