Valfart til Øm

Valfarten til Øm havde sin forløber i Horsens menigheds årlige sommerudflugt til ruinerne af det gamle Øm kloster. Det var denne menigheds sognepræst gennem 42 år, pastor Kr. Kerff, som under første verdenskrig begyndte på disse udflugter, der altid fandt sted på grundlovsdagen. Ved pastor Kerffs død blev Øm-udflugterne afbrudt, men nogle år efter genoptaget, og blev nu til et årligt ungdomsstævne. Pastor Kjeld Geertz-Hansen, der var kapellan i Horsens, begyndte disse Øm-stævner, og læste den 10. juli 1938 den første messe i ruinerne.

Den første Øm-valfart fandt sted den 13. august 1950, og siden har man fortsat valfarterne under biskoppens ledelse. Tidspunktet for valfartens afholdelse er nu én af søndagene umiddelbart før eller efter pinse. Indtil 1954 holdtes valfartens pontifikalmesse i ruinerne, men fra 1955 afholdtes valfarten ved Ømborgen. I 1959 skænkede biskoppen valfartsstedet den gotiske Mariastatue, som nu under navnet "Vor Frue af Øm" æres som valfartens mål.

Formand: Erik Flemming Smitshuysen
Drosselvej 38, 6000 Kolding
Tlf. 75 53 42 73 Mobil: 40 50 42 73
E-mail: eriksmitshuysen.dk 

--------------------------------------------------------------

Programmet for bispedømmets valfart til Ømborgen 2024, søndag den 2. juni

Kl. 11:00     Indledning og valfartsvandring fra Ømborgen

Kl. 12:30     Pause - Tilbedelse

Kl. 13-14     Mulighed for skriftemål i kirken

Kl. 13:30     Biskoppen møder 1. kommunikanter

Kl. 14:00     Pontifikalmesse

Adresse: Katolsk lejrcenter, Lindholmvej 11-13, 8680 Ry