Den nordiske Bispekonference

Konferencen, oprettet i maj 1960 (Bergen), er forum for de katolske biskopper i de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) til fælles drøftelser og beslutninger.

Statutterne, godkendt af pavestolen, giver den samme kompetence som de nationale konferencer rundt omkring i verden, men på grund af dens særlige karakter - den omfatter fem nationer og dobbelt så mange sprog - er en del spørgsmål, f.eks. i forbindelse med liturgien, overladt til de enkelte biskopper.

Konferencen samles to gange om året og overlader forberedelserne dertil, samt alle mindre anliggender, til Præsidiet, bestående af formanden og to næstformænd, som vælges hvert fjerde år.

Nordisk bispekonferences hjemmeside

Formand
Biskop Czeslaw Kozon, København

Generalsekretær
Sr. Anna Mirijam Kaschner, cps

Sekretariatet
Sekretariatet for Den nordiske Bispekonference
Gammel Kongevej 15
1610 København V
Tlf. 33 55 60 22
E-mail: nbkkatolsk.dk

Postadresse
Postbox 241
1502 København V