Beredskabsplan

På baggrund af de skandaler om seksuelle overgreb, som er sket i dele af Den katolske Kirke igennem de sidste årtier, har kirken i Danmark etableret et beredskab for tilfælde af mistanke eller sager om seksuelle overgreb begået af gejstlige eller andre ansatte inden for kirken. Dette beredskab er ikke en erstatning for politimæssig indgriben og efterforskning, idet sager, der skal anmeldes til politiet, vil blive anmeldt, men beredskabet har til formål at behandle eventuelle henvendelser på en professionel og korrekt måde. 

I beredskabsplanen indgår en rådgivergruppe, der fungerer som fortrolig rådgiver for biskop Czeslaw Kozon.

 

Rådgivergruppe vedrørende sager om seksuelle misbrug

Biskoppen har udpeget en rådgivergruppe, der fungerer som fortrolig rådgiver for ham.

Rådgivergruppen har en funktionstid på fire år, og medlemmerne kan genudpeges.

Rådgivergruppens opgaver i forbindelse med konkrete sager er nærmere beskrevet i § 33-39 i Den katolske Kirkes beredskab over for seksuelle overgreb mod børn og unge begået af præster eller andre kirkelige medarbejdere.

Rådgivergruppen har ingen opgaver i forbindelse med den kirkeretlige behandling af en sag.

Rådgivergruppe vedr. sager om seksuelle misbrug udgøres af:

  • Formand overlæge John-Erik Stig Hansen
  • Dommer Hanne Fog-Petersen
  • Advokat Kåre Pihlmann
  • Sr. Marianne Bode
  • Psykolog Christel Helleshøj

 

Beredskabsplan

Bispedømmets beredskabsplan kan læses i sin fulde længde på www.katolsk.dk/beredskab.pdf