Ordenstilknyttede lægmandsgrupper

Assumptionssøstrenes 3. orden er oprettet for lægfolk, der på særlig måde personligt ønsker at knytte sig til Assumptionens liv og spiritualitet gennem bøn og apostolisk virke. Dette til gensidig berigelse for 3. Ordens medlemmer og søstrene med henblik på sammen at leve "med blikket rettet mod Jesus Kristus og udbredelsen af Hans rige".  

Kontaktperson: 

Janet Pawlak 

Ingeborgvej 11 A, 2920 Charlottenlund

Tlf. 39 64 18 65, e-mail: jpawlakdahm.dk 

 

Benediktineroblaterne er tilknyttet et bestemt benediktinerkloster ved aflæggelse af oblatløftet, hvorved de forpligter sig til at leve i verden efter Sankt Benedikts regel.

Vor Frue Kloster, Høsterkøbvej 3, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 0698.

 

Birgittineroblaterne, er tilknyttet Birgittinerordenen i det nærmeste birgittinerkloster, som i Danmark ligger i Maribo. Oblaterne er forpligtet til at leve i verden i forening med det birgittinskeordensfællesskab og efter den hellige Birgittas ånd. Priorinden i klosteret er også priorinde for oblaterne. 

Sankt Birgitta Kloster 'Habitaculum Marie'

Refshalevej 81, 4930 Maribo

Tlf. 55 72 85 16

Kontaktperson:

Ellen Margrethe Birgitta Nelth

Lærkevej 51,

4000 Roskilde

Tlf.: 46 37 05 85 eller mobil: 28 92 41 64

E-mail: embirgittanelth.dk

 

Den franciskanske Sekularorden (OFS)  er stiftet af Den hellige Frans af Assisi i 1221. Ordenens medlemmer samles i forpligtende fællesskaber, kaldet fraterniteter, hvor lægfolk og verdenspræster efter bedste evne efterlever vores franciskanske Leveregel for – med Den hellige Frans som forbillede og i hans fodspor – at følge Kristus.

Nationalminister: Hellen Zielke Nielsen 

Tlf.: 51 36 67 48   E-mail: nationalministerfranciskansk.dk

Hjemmeside: www.franciskansk.dk 

 

Den internationale montfortanske association "Maria, Hjerternes Dronning" er kirkeretsligt oprettet i Danmark med en afdeling, som har tilknytning til Skt. Montforts Kapel i Sorø. Der optages medlemmer, der bevidst ønsker at leve deres kristenliv i afhængig af Jomfru Maria, efter Skt. Louis-Marie de Montforts inspiration, i tilknytning til montfortanernes kongregation.

Regional leder og kontaktperson:

P. Thomas Birkheuser

Nørregade 19, 8700 Horsens

Tlf. 75 62 52 68

Associationens adresse:

Maison Montfort, Lærkevej 2, 4180 Sorø

Tlf. 59 59 66 45,

e-mail: smmassmontfort.dk,

hjemmeside: www.montfort.dk

 

Lægdominikanerne er mænd og kvinder, der ønsker at leve deres kristenliv efter den dominikanske ordensfamilies spiritualitet og karisma. Foruden hyppig deltagelse i eukaristien, står bibellæsning, rosenkransbøn og teologiske studier centralt. For dominikanerne (Ordo Praedicatorum, prædikeordenen) står forkyndelsen i centrum. Lægdominikanerne skal i deres liv og virke bære vidnesbyrd om evangeliet. Lægdominikanerne i Danmark er tilknyttet dominikanerbrødrene i Lund (S). Henvendelse til Jakob Egeris Thorsen: jakobegeristhorsengmail.com.

 

Vor Frue af Karmels Sekularorden har som formål at hjælpe medlemmerne til at leve et kontemplativt og apostolisk liv i verden i den teresianske karmeliterordens ånd

Hjemmeside: www.sekularkarmelit.dk

Præses for den danske fraternitet:

Anne Balleby

Lerbjergvej 22, 4330 Hvalsø

Tlf. 26 27 14 08, e-mail: abballebyoutlook.dk

Vejleder for nye medlemmer:

Martin Emil Ebert

Kollelevbakken 5B st. tv., 2830 Virum

E-mail: infosekularkarmelit.dk