Menighedsråd

Hvert sogn og selvstændig menighed har et menighedsråd.

Et menighedsråd er et råd, der bestyrer det kirkelige arbejde og består af sognets præster og et antal mennesker, som menighedens medlemmer har valgt.

Formændene for disse er nævnt under den enkelte menighed.