Registreringsblanketter i forskellige sprog

Hent registreringsblanketter til print her

Udfyldte fysiske blanketter skal sendes til dit lokale sognekontor eller afleveres til præsten i din kirke.

 

Generel information:

Det anbefales at bidrage med minimum 1 % af din skattepligtige indkomst.

Dit bidrag er fradragsberettiget, bliver indberettet til Skattestyrelsen, såfremt vi har dit CPR-nr.. Du kan få fradrag for op til 17.200 kr. i alt inkl. gaver til andre velgørende foreninger mv. (rubrik 55 på årsopgørelsen).


Hvis du ønsker at bidrage med et større beløb, kontakt bispekontoret for vejledning.

Dit bidrag indeksreguleres hvert år. Reguleringssatsen er p.t. 3 %, og er vedtaget af Pastoralrådet.

Du kan til enhver tid ændre din støtte eller framelde kirkeskatteordningen.

Læs mere om kirkeskatteordningen og økonomien i Den katolske Kirke i menuen til venstre.