Det apostoliske Nuntiatur i Skandinavien

Titlen ’apostolisk nuntius’ anvendes til at beskrive en diplomat med rang af ambassadør, som er udsendt af Den hellige Stol. Ordet ’nuntius’ kommer af latin og betyder ’budbringer’.

Den pavelige nuntius er chef for Den Hellige Stols diplomatiske repræsentation. Nuntius har rang som ambassadør. Han varetager normalt også forbindelserne mellem Den hellige Stol og den lokale katolske kirke. Nuntius vil oftest være en prælat med rang af biskop, ærkebiskop eller højere.

Nogle af de pavelige missioner hører til de ældste i verden.

Den apostoliske Nuntiatur
Svalnäsvägen 10
S-18263 Djursholm
Sverige
Tlf. +46 (0)8-446 5110
Fax: +46 (0)8-622 5110
E-mail: nunciaturetelia.com

Nuntiaturets hjemmeside

Nuntius
Ærkebiskop: Julio Murat, titulær-ærkebiskop af Orange

Sekretær
Mons. Giuseppe Commisso