Det apostoliske Nuntiatur i Skandinavien

"Det Apostoliske Nuntiatur" og "Den Apostoliske Delegation", påbegyndt 1960, fungerer som almindelig forbindelsesled mellem biskopperne i de pågældende lande og pavestolen. Hvor der er tale om "Nuntiatur", er denne samtidig den pavelige diplomatiske mission på ambassadørniveau for det pågældende land.

Nogle af de pavelige missioner hører til de ældste i verden.

Den apostoliske Nuntiatur
Svalnäsvägen 10
S-18263 Djursholm
Sverige
Tlf. +46 (0)8-446 5110
Fax: +46 (0)8-622 5110
E-mail: nunciaturetelia.com

Hjemmeside: http://nunciature.se/

Nuntius
P.t. Vacant

Sekretær
Pastor Giuseppe Commisso

Nuntiaturassistent
P.t. Vacant