Hvad gør Den katolske Kirke for at afhjælpe nød?

I Evangelierne taler Jesus om, hvor vigtigt det er at hjælpe de fattige. Jesus identificerer sig helt med de fattige og beder os om at se Ham i dem. I Bibelen siger han: "Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig" (jf. Matt 25,40).

Den katolske Kirke hjælper de fattige på forskellig vis. Det katolske Caritas Internationalis er en af verdens største bistandsorganisationer og findes i næste alle lande. Den katolske Kirke driver gennem sine menigheder og ordenssøstre og -brødre også sygehuse, børnehjem, skoler og andet i mange lande. Hvert år indsamler Kirken flere hundrede millioner kroner, som bruges til at støtte bistandsprojekter, sygehuse og uddannelse i fattige lande.

I mange andre lande, og gennem organisationer som fx FN, arbejder Den katolske Kirke aktivt for at forsøge at forbedre situationen for de allerfattigste lande ved at kræve sociale reformer og en mere retfærdig fordeling af jordbesiddelser og rigdomme.

Den katolske Kirke har desuden en sociallære, som understreger at alle mennesker har ret til et værdigt liv, uddannelse, en rimelig indkomst og gode arbejdsforhold.