Lectio Divina

Det latinske udtryk "Lectio Divina" er navnet på en særlig form for bibelmeditation, som kristne til alle tider har øvet. Den stammer tilbage til det gamle Israel, til jødernes meditation. Vi læser i Sl. 1 udtrykket: "At meditere Guds ord både dag og nat". (I vores danske oversættelse lyder det: "grunde over ... ", hvilket giver forkerte associationer, for det var slet ikke en intellektuel grunden over skriften som jøderne foretog sig. ) Jøderne var overbevist om at de mødte den levende Gud i skriften. De læste teksten halvhøjt, gentagende, så de både fik Guds ord ind med syns- og høresansen. Men de ikke bare lyttede med de ydre ører, men på stadig dybere niveauer. Deres læsning var båret af kærlighed og førte til kærlighed. "Hvor elsker jeg dog din lov", udbrød salmisten.

De kristne videreførte denne tradition og i klosterspiritualiteten kaldes den lectio divina, den guddommelige læsning. Lectio divina er helt funderet i den faste tro på, at når vi åbner vores bibel, møder vi den levende Gud. Derfor er det noget stort at åbne sin bibel. I messen ser vi hvordan præsten kysser bibelen. Jeg kender også mennesker som i deres private andagt kysser Bibelen før de åbner den, for de skal de jo møde Gud. Lectio divina sigter på udviklingen af et dybt venskab med Gud. Den er en langsom læsning, hvor man lytter, man bevæger sig til dybere niveauer i ordet og i sig selv.

De kristne mystikeres bøn og erfaringer er helt klart formet af denne tradition.

Bibelteksternes betydning begrænser sig ikke til det, som forfatteren mente, da han skrev dem. De har en åndelig mening, en dybdedimension, som bare bliver tilgængelig for os, hvis vi læser teksten i åbenhed over for Guds Ånd. Om Bibelen gælder mere end om anden litteratur, hvad Rilke sagde: "Et godt digt indeholder altid mere end det digteren har lagt i det." Det "mere" Bibelen indeholder er Helligåndens værk, Han som er Bibelens egentlige forfatter.

I denne meditative bibellæsning føres vi ind i et dybt venskab med Gud hvor vi lytter til Ham og selv taler med Ham. Vi får en erfaring af Guds nærvær, vi føler os omgivet af kærlighed, og efterhånden ønsker vi bare at være hos Gud. Så har lection divina ført til sit mål: Den kontemplative bøn.

Vil du læse mere om lectio divina, kan du have glæde af: Wilfrid Stinissen: Vi har set Herren. Bogen kan købes i Pastoral-Centeret.