Hvad går pengene til?

Du hjælper Kirken  

Takket være medlemmernes økonomiske støtte kan bispedømmet udføre sit arbejde og klare udgifterne til: 

  • vedligeholdelse af kirker og bygninger
  • løn til præster og øvrige ansatte
  • udgifter til fælles aktiviteter som fx Pastoral-Centret, Sankt Andreas Bibliotek, Øm Borgen og udgivelsen af medlemsblade
  • lancere flere nye initiativer inden for formidling og forkyndelse af troen
  • hjælpe fx mennesker i nød og kristne i missionslandene

 

 ... og du hjælper din menighed

Udover præstelønnen er kirkeskatten med til at sikre de lokale aktiviteter i sognet. Den danner en ramme for, at troen og fællesskabet trives i menigheden.

 

Menighed og administration

Det er vigtigt at understrege, at når du betaler kirkeskat, bliver alle midler brugt til at komme dig, som medlem til gode. Kirkeskatten går fortrinsvis til medlemmets egen menighed. Der udover går en procentdel til bispedømmets fællesomkostninger, såsom præstelønninger og medlemsservice.

Bispedømmet bruger ca. 6% netto og ca. 11% brutto til at administrere kirkeskatten. Nettobeløbet omfatter løn, m.m. og bruttobeløbet omfatter yderligere administration af medlemsregister, indberetning til Skattestyrelsen, overvågning af lovgivning m.m.

Menighedsrådets afgørelse

Det er de lokale menighedsråd, som afgør, hvordan indtægterne fra kirkeskatten benyttes lokalt. Selv om præsternes lønninger udbetales af bispedømmet har menighederne mange udgifter til opvarmning af kirken, undervisning af børn og katekese, lys, blomster, rengøring, forsikringer, bygningernes vedligeholdelse, m.m. En del menigheder kan ikke klare sig og er nødsaget til at få tilskud fra en fællespulje i bispedømmet, "den solidariske ordning".

 

Sådan betaler du kirkeskat

  1. Du kan tegne en løbende kontrakt på et fast månedligt beløb.
  2. Eller du kan tegne en 10-års kontrakt på en vis procent eller på et fast beløb.

Biskoppen opfordrer til at betale mindst 1 % af den skattepligtige indkomst. Da katolikker kan fratrække kirkeskat til Den katolske Kirke i Danmark på selvangivelsen, svarer det nogenlunde til folkekirkeskatten. (Beløbet kan fuldt ud trækkes fra under rubrik 55 på selvangivelsen).

 

Tegn en kontrakt

Hvis du vil tegne en løbende kontrakt, en 10-års kontrakt eller blot ønsker at vide mere om de forskellige ordninger, så
kontakt Helene Herndal: 33 55 60 43 eller hh@katolsk.dk.
 

Du kan tilmelde dig kirkeskatsordningen online. 

Værd at vide

Kan jeg ændre min 10-års kontrakt?

Kontrakten kan ikke nedsættes, men kan altid forhøjes og gælder da for en ny 10-årig periode. På kontrakten kan man indføje en skattepligtig indkomst, som gør at man kan blive fritaget for at betale et år, hvis indkomsten ændres væsentligt.

Hvorfor skal I hvert år have min årsopgørelse?

Når kontrakten er på procent, kræver Skattestyrelsen dokumentation for, at beløbet er korrekt.

Hvad sker der med min kontrakt, hvis jeg tager til udlandet nogle år?

Kontrakten stilles i bero, indtil du er tilbage igen. Hvis du stadig er i udlandet efter udløb af kontrakten, bliver den slettet, når de 10 år er gået.

Kan sognet se, hvad jeg betaler i kirkeskat?

Sognepræsten og det lokale kirkeskatteudvalg kan se, om du betaler kirkeskat eller ej – men ikke selve beløbet.

Kan jeg betale via Betalingsservice?

Ja, det kan du. Du kan tilmelde dig i din lokale kirke. Du kan også ringe til bispekontoret på 33 55 60 80 eller skrive en e-mail til kirkeskat@katolsk.dk – eller du kan tilmelde dig online her. 

Biskoppen ønsker, at alle betaler mindst én procent af deres skattepligtig indkomst i kirkeskat.

Den gennemsnitlige kirkeskatteindbetaling for katolikker i 2023 var 2.275 kroner. 

Husk at kirkeskatteindbetaling er fradragsberettiget!