Læsninger: Neh 8,2-4a. 5-6. 8-10    l Kor 12,12-30    Luk 1,1-4;4,14-21

I 2019 bestemte pave Frans, at den tredje alm. søndag, altså dagen i dag,…

Læs mere

Læsninger: Es 52,7-10   Hebr 1,1-6   Joh 1,1-18

I nat fokuserede vi på det ydmyge aspekt ved julefesten. Det største tegn på ydmyghed er jo, at en…

Læs mere

Læsninger: Es 9,1-6   Tit 2,11-14   Luk 2,1-14

Åndeligt betragtet er julen en ydmyghedens fest. Intet kan være mere ydmygt, end at den almægtige og…

Læs mere

Læsninger: 2 Mak 7,1.20-31 Luk 19,11-28

Der er normalt en stor rimelighed i at vælge bibelske læsninger, der passer til de begivenheder, man fejrer.…

Læs mere

Læsninger: ApG 1,1-11; Ef 1,17-23; Matt. 28,16-20

”Opfor til Himlen” siger vi i to af vore trosbekendelser. Vi fejrer således i dag én af de vigtige…

Læs mere

Læsninger: ApG 8,5-8.14-17; 1 Pet 3,15-18; Joh 14,15-21

Der er endnu et lille stykke tid til pinse, til fejringen af Helligåndens komme over Kirken;…

Læs mere

Læsninger: ApG 13,13-25; Joh 13,16-20

Tiden er fuld af paradokser. I øjeblikket er vi både som samfund og som Kirke indsnævret af en masse…

Læs mere

Læsninger: ApG 2,1-14a. 36,41; 1 Pet 2,20b-25; Joh 10,1-10

Det er ud fra evangeliet, at vi populært kalder denne 4. søndag i påsken for ”Den gode…

Læs mere

Læsninger: ApG 2,14.22-33; 1 Pet 1,17-21; Luk 24,13-35

For anden gang indenfor de sidste par uger hører vi evangeliet om emmausdisciplene. Teksten…

Læs mere

Læsninger: ApG 2,42-47; 1 Pet 1,3-9; Joh. 20,19-31

Påsketiden er først lige begyndt, og den varer helt til pinse, så i adskillige uger endnu vil vi…

Læs mere

Læsninger: ApG 10,34a.37-43; 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 

”Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej.” Sådan lyder Paulus’ opfordring til…

Læs mere

Læsninger: 1 Mos 1,-2,2; 2 Mos 14,15-15,1a; Es 54,5-14; Ez 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Matt 28,1-10

I anden læsning til læsningernes tidebøn for…

Læs mere

Læsninger: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15

Efterhånden er det ved at blive lidt banalt, når vi siger, at påsken i år bliver mærkelig…

Læs mere

Læsninger: Es 37,12b-14   Rom 8,8-11   Joh 11,1-45

Søndagens evangelium peger klart hen imod, hvad vi skal fejre om to uger. Beretningen om Lazarus’…

Læs mere

Læsninger: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41

Sidste søndag havde vi vandet som gennemgående tema i læsningerne, vandet som livgivende,…

Læs mere

Læsninger: 2 Mos 17,3-7     Rom 5,1-2. 5-8      Joh 4,5-42

Vand har lige fra skabningens begyndelse til Kristi død på korset, da vand sammen med…

Læs mere

Læsninger: Es 52,7-10 1 Kor 1,18-25 Mk 1,14-20

Det liturgiske år rummer mange særlige temadage, og i løbet af de sidste år er der kommet flere til.…

Læs mere

Læsning: Es 52,7-10   Hebr 1,1-6.  Joh 1,1-18

”Gud, du har skabt menneskenaturen i underfuld værdighed og har endnu mere underfuldt fornyet den.”…

Læs mere

Læsninger: Es 9,1-6   Tit 2,11-14   Luk 2,1-14

Den 1. december i år udsendte pave Frans et apostolsk brev med julekrybben som tema. Det kan synes…

Læs mere

Læsninger: Es 7,10-14   Rom 1,1-7   Matt 1,18-24

At kunne tro på Gud er en gave fra ham, ikke noget, vi bare kan gøre af egne kræfter. At kunne tro…

Læs mere

Læsninger: 2 Sam 5,1-3                   Kol 1,12-20          Luk 23, 25b-43

Selv om der ikke er mange konger tilbage i verden, har vi som…

Læs mere

Læsninger: Zak 8,20-23                 Ef 3,2-12              Matt 28,19a-20b  

Kære dåbsfamilie, kære pårørende, kære forsamlede menighed,

At fejre…

Læs mere

Læsninger: Visd 3,1-9 Rom 8,31b-39 Matt 10,28-33

Kære medbrødre i præstedømmet, kære forsamlede trosfæller

Vi er igen forsamlet for at fejre festen…

Læs mere

Læsninger: ApG 2,1-11.  1 Kor 12,3b-7.12-13   Joh 20,19-23

I dag markerer vi højtideligt påsketidens afslutning, ja evangeliet fører os tilbage til…

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken ved Valfarten til Åsebakken søndag den 26. maj 2018

Læsninger: ApG. 15,1-2.22-29; Åb 21,10-14.22-23; Joh 14,23-29

Je…

Læs mere

Læsninger: 1 Mos 1,1-2,2; 1 Mos 22,1-18; 2 Mos 14,15-15,1a; Es 54,5-14; Es 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Luk 24,1-12

Læs mere

Læsninger: Es 52,13-53,12; Hebr 4,14-16; 5,7-9; Joh 18,1-19,42

Helt naturligt fokuserer denne dags liturgi meget stærkt på lidelsen. Vi bliver ført…

Læs mere

Læsninger: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15

I kirkeåret har vi to store fester til ære for Eukaristien, dagen i dag, hvor vi fejrer…

Læs mere

Biskoppens prædiken under messen med indvielsen af olierne i Sct. Ansgars domkirke tirsdag den 16. april.

Læs mere

Læsninger: Palmeprocession: Luk 19,28-40. Messe: Es 50,4-7, Fil 2,6-11, Luk 22,14-23,56

Lad os – selv om vi lige har hørt lidelseshistorien – gå et…

Læs mere

Læsninger: Es 43,16-21; Fil. 3,8-14; Joh 8,1-11

Vi er vant til, at der er en forbindelse mellem første læsning og evangeliet. Umiddelbart synes vi i…

Læs mere

Læsninger: 2 Mos 3,1-8a.13-15     1 Kor 10,1-6.10-12     Luk 13,1-9

----

Dagens evangelium rummer en hel del alvorlige formaninger. Jesus advarer…

Læs mere

Holdt i Jesu Hjerte kirke København 2. søndag i fasten, 17. marts 2019

Læsninger: 5 Mos 15,5-12.17-18 Fil 3,17-4,1 Luk 9,28b-36

I den liturgiske…

Læs mere

Læsninger: 5 Mos 26,4-10 Rom 10,8-13 Luk 4,1-13

Fasten er en tid til genoprettelse og fornyelse. Vi forbereder os til påsken, festen hvor vi for…

Læs mere

Læsninger: Joel 2,12-18     2 Kor 5,20-6,2     Matt 6,1-6.16-18

De tre læsninger, vi hvert år hører til messen askeonsdag, giver os essensen af, hvad…

Læs mere

Læsninger: Sir 27,4-7          2 Kor 15,54-58                    Luk 6,39-45

Dagens læsninger er sat sammen af rigtigt mange enkeltudtalelser, ikke…

Læs mere

Læsninger: Jer 17,5-8          1 Kor 15,12.16-20              Luk 6,17.20-26

”Forbandet den mand, som stoler på mennesker,” lyder det i begyndelsen…

Læs mere

Sct. Ansgars domkirke søndag den 3. februar 2019

Læsninger: Mal 3,1-4   Hebr 2,14-18   Luk 2,22-40

Strengt liturgisk har vi allerede for et par uger…

Læs mere

Prædiken i domkirken Sct. Ansgars fest søndag 27. januar

Læsninger: Es 52,7-10                1 Kor 1,18-25   Mark 1,14-20

----

Når vi fejrer vort…

Læs mere

Læsninger: Es 52,7-10   Hebr 1,1-6   Joh 1.1-18

I julens mysterium og begivenheder bliver det til virkelighed at Guds Søn har to naturer, at han er…

Læs mere

Læsninger: Es 9,1-6  Tit 2,11-14  Luk 2,1-14

Selv om juleevangeliet præsenterer os for et enkelt og velkendt sceneri, formidler det et budskab, som…

Læs mere

- nordisk bededag for Kirken og Paven

Læsninger: 1 Mos 2,18-24 Hebr 2,9-11 Mk 10,2-16

Dagens læsninger giver ikke umiddelbart inspiration til at…

Læs mere

– i forbindelse med besøget af Sct. Thérèse af Lisieux og hendes helgenkårede forældres relikvier

Læsninger: 1 Joh 4,7-12 Joh 2,1-11

Vi står ved…

Læs mere

Læsninger: 5 Mos 4,32-34.39-40; Rom 8,14-17; Matt 28,16-20

Sidste søndag fejrede vi pinse, Helligåndens komme, opfyldelsen af Jesu løfte til sine…

Læs mere

Læsninger: Es 61,1-3a.6a.8b-9 ApG 4,13-21 Mark 16,9-15

Du bliver præsteviet i en privilegeret tid, nemlig påsketiden, hvor vi i læsningerne hører om…

Læs mere

Læsninger: ApG 10,34a.37-43  1 Kor 5,6b-8  Joh 20,1-9

 

Kristus er én gang for alle opstået fra de døde og kan ikke mere dø. Det er én af de mest…

Læs mere

Læsninger: Ez 36,16-17a.28-28 m.fl.  Rom 6,3-11  Mark 16,1-7

Hver af de mange læsninger, vi har hørt i denne påskevigilie, rummer stof nok til en…

Læs mere

Læsninger: Es 52,13-53,12  Hebr 4,14-16; 5,7-9  Joh 18,1-19,42

Lidelseshistorien og påskedagenes liturgi i det hele taget rummer en fylde af åndelig…

Læs mere

Læsninger: 2 Mos 12,1-8.11-14  1 Kor 11,23-26  Joh 13,1-15

Når Jesus har valgt måltidet som rammen om sit nærvær i Eukaristien, så bruger han noget,…

Læs mere

Læsninger: Es 6,1-3a.6a. 8b-9  Åb 1,5-8  Luk 4,16-21

Kære medbrødre i præstedømmet og diakontjenesten, kære ordenssøstre, kære firmander, kære…

Læs mere