Alle tre bibeltekster på denne søndag indeholder hvert et markant udsagn, som både kan karakterisere vor tid og ønsket om at få opfyldt en længsel,…

Læs mere

På mange måder gør den moderne livsstil og –rytme det svært for os rigtigt at fejre og især gennemleve påskens helligdage. Det bedste ville være kun…

Læs mere

I disse måneder må tiden for mange mennesker være én lang langfredag, en tid hvor meget er brudt sammen og erstattet af kaos og udsigtsløshed, hvor…

Læs mere

Dagens første læsning handler om et opbrud, et længe ventet opbrud, indledningen til en befrielse - afslutningen på et århundredelangt slaveri.…

Læs mere

Selv om de bibelske beretninger som oftest skildrer engangsbegivenheder og Guds ord i dem tales ind i en bestemt situation, så kan de altid få en ny…

Læs mere

Biskoppens prædiken i domkirken palmesøndag

Liturgisk står palmesøndag i vor bevidsthed som en glædesfest. Det tegn, palmegrenene, som har givet…

Læs mere

Læsninger: Joel 2,12-18    2 Kor 5,20-6,2    Matt 6,1-6.16-18

Hvert år markerer vi fasten på traditionel måde ved at sætte os for at tage dens tre…

Læs mere

Læsninger: Sir 27,4-7 1 Kor 15,54-58 Luk 6,39-45

På onsdag begynder vi fastetiden. Vi er således stadig i den almindelige del af kirkeåret mellem…

Læs mere

Læsninger: Neh 8,2-4a. 5-6. 8-10    l Kor 12,12-30    Luk 1,1-4;4,14-21

I 2019 bestemte pave Frans, at den tredje alm. søndag, altså dagen i dag,…

Læs mere

Læsninger: Es 52,7-10   Hebr 1,1-6   Joh 1,1-18

I nat fokuserede vi på det ydmyge aspekt ved julefesten. Det største tegn på ydmyghed er jo, at en…

Læs mere

Læsninger: Es 9,1-6   Tit 2,11-14   Luk 2,1-14

Åndeligt betragtet er julen en ydmyghedens fest. Intet kan være mere ydmygt, end at den almægtige og…

Læs mere

Læsninger: 2 Mak 7,1.20-31 Luk 19,11-28

Der er normalt en stor rimelighed i at vælge bibelske læsninger, der passer til de begivenheder, man fejrer.…

Læs mere

Læsninger: ApG 1,1-11; Ef 1,17-23; Matt. 28,16-20

”Opfor til Himlen” siger vi i to af vore trosbekendelser. Vi fejrer således i dag én af de vigtige…

Læs mere

Læsninger: ApG 8,5-8.14-17; 1 Pet 3,15-18; Joh 14,15-21

Der er endnu et lille stykke tid til pinse, til fejringen af Helligåndens komme over Kirken;…

Læs mere

Læsninger: ApG 13,13-25; Joh 13,16-20

Tiden er fuld af paradokser. I øjeblikket er vi både som samfund og som Kirke indsnævret af en masse…

Læs mere

Læsninger: ApG 2,1-14a. 36,41; 1 Pet 2,20b-25; Joh 10,1-10

Det er ud fra evangeliet, at vi populært kalder denne 4. søndag i påsken for ”Den gode…

Læs mere

Læsninger: ApG 2,14.22-33; 1 Pet 1,17-21; Luk 24,13-35

For anden gang indenfor de sidste par uger hører vi evangeliet om emmausdisciplene. Teksten…

Læs mere

Læsninger: ApG 2,42-47; 1 Pet 1,3-9; Joh. 20,19-31

Påsketiden er først lige begyndt, og den varer helt til pinse, så i adskillige uger endnu vil vi…

Læs mere

Læsninger: ApG 10,34a.37-43; 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 

”Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej.” Sådan lyder Paulus’ opfordring til…

Læs mere

Læsninger: 1 Mos 1,-2,2; 2 Mos 14,15-15,1a; Es 54,5-14; Ez 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Matt 28,1-10

I anden læsning til læsningernes tidebøn for…

Læs mere

Læsninger: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15

Efterhånden er det ved at blive lidt banalt, når vi siger, at påsken i år bliver mærkelig…

Læs mere

Læsninger: Es 37,12b-14   Rom 8,8-11   Joh 11,1-45

Søndagens evangelium peger klart hen imod, hvad vi skal fejre om to uger. Beretningen om Lazarus’…

Læs mere

Læsninger: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41

Sidste søndag havde vi vandet som gennemgående tema i læsningerne, vandet som livgivende,…

Læs mere

Læsninger: 2 Mos 17,3-7     Rom 5,1-2. 5-8      Joh 4,5-42

Vand har lige fra skabningens begyndelse til Kristi død på korset, da vand sammen med…

Læs mere

Læsninger: Es 52,7-10 1 Kor 1,18-25 Mk 1,14-20

Det liturgiske år rummer mange særlige temadage, og i løbet af de sidste år er der kommet flere til.…

Læs mere

Læsning: Es 52,7-10   Hebr 1,1-6.  Joh 1,1-18

”Gud, du har skabt menneskenaturen i underfuld værdighed og har endnu mere underfuldt fornyet den.”…

Læs mere

Læsninger: Es 9,1-6   Tit 2,11-14   Luk 2,1-14

Den 1. december i år udsendte pave Frans et apostolsk brev med julekrybben som tema. Det kan synes…

Læs mere

Læsninger: Es 7,10-14   Rom 1,1-7   Matt 1,18-24

At kunne tro på Gud er en gave fra ham, ikke noget, vi bare kan gøre af egne kræfter. At kunne tro…

Læs mere

Læsninger: 2 Sam 5,1-3                   Kol 1,12-20          Luk 23, 25b-43

Selv om der ikke er mange konger tilbage i verden, har vi som…

Læs mere

Læsninger: Zak 8,20-23                 Ef 3,2-12              Matt 28,19a-20b  

Kære dåbsfamilie, kære pårørende, kære forsamlede menighed,

At fejre…

Læs mere

Læsninger: Visd 3,1-9 Rom 8,31b-39 Matt 10,28-33

Kære medbrødre i præstedømmet, kære forsamlede trosfæller

Vi er igen forsamlet for at fejre festen…

Læs mere

Læsninger: ApG 2,1-11.  1 Kor 12,3b-7.12-13   Joh 20,19-23

I dag markerer vi højtideligt påsketidens afslutning, ja evangeliet fører os tilbage til…

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken ved Valfarten til Åsebakken søndag den 26. maj 2018

Læsninger: ApG. 15,1-2.22-29; Åb 21,10-14.22-23; Joh 14,23-29

Je…

Læs mere

Læsninger: 1 Mos 1,1-2,2; 1 Mos 22,1-18; 2 Mos 14,15-15,1a; Es 54,5-14; Es 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Luk 24,1-12

Læs mere

Læsninger: Es 52,13-53,12; Hebr 4,14-16; 5,7-9; Joh 18,1-19,42

Helt naturligt fokuserer denne dags liturgi meget stærkt på lidelsen. Vi bliver ført…

Læs mere

Læsninger: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15

I kirkeåret har vi to store fester til ære for Eukaristien, dagen i dag, hvor vi fejrer…

Læs mere

Biskoppens prædiken under messen med indvielsen af olierne i Sct. Ansgars domkirke tirsdag den 16. april.

Læs mere

Læsninger: Palmeprocession: Luk 19,28-40. Messe: Es 50,4-7, Fil 2,6-11, Luk 22,14-23,56

Lad os – selv om vi lige har hørt lidelseshistorien – gå et…

Læs mere

Læsninger: Es 43,16-21; Fil. 3,8-14; Joh 8,1-11

Vi er vant til, at der er en forbindelse mellem første læsning og evangeliet. Umiddelbart synes vi i…

Læs mere

Læsninger: 2 Mos 3,1-8a.13-15     1 Kor 10,1-6.10-12     Luk 13,1-9

----

Dagens evangelium rummer en hel del alvorlige formaninger. Jesus advarer…

Læs mere

Holdt i Jesu Hjerte kirke København 2. søndag i fasten, 17. marts 2019

Læsninger: 5 Mos 15,5-12.17-18 Fil 3,17-4,1 Luk 9,28b-36

I den liturgiske…

Læs mere

Læsninger: 5 Mos 26,4-10 Rom 10,8-13 Luk 4,1-13

Fasten er en tid til genoprettelse og fornyelse. Vi forbereder os til påsken, festen hvor vi for…

Læs mere

Læsninger: Joel 2,12-18     2 Kor 5,20-6,2     Matt 6,1-6.16-18

De tre læsninger, vi hvert år hører til messen askeonsdag, giver os essensen af, hvad…

Læs mere

Læsninger: Sir 27,4-7          2 Kor 15,54-58                    Luk 6,39-45

Dagens læsninger er sat sammen af rigtigt mange enkeltudtalelser, ikke…

Læs mere

Læsninger: Jer 17,5-8          1 Kor 15,12.16-20              Luk 6,17.20-26

”Forbandet den mand, som stoler på mennesker,” lyder det i begyndelsen…

Læs mere

Sct. Ansgars domkirke søndag den 3. februar 2019

Læsninger: Mal 3,1-4   Hebr 2,14-18   Luk 2,22-40

Strengt liturgisk har vi allerede for et par uger…

Læs mere

Prædiken i domkirken Sct. Ansgars fest søndag 27. januar

Læsninger: Es 52,7-10                1 Kor 1,18-25   Mark 1,14-20

----

Når vi fejrer vort…

Læs mere

Læsninger: Es 52,7-10   Hebr 1,1-6   Joh 1.1-18

I julens mysterium og begivenheder bliver det til virkelighed at Guds Søn har to naturer, at han er…

Læs mere

Læsninger: Es 9,1-6  Tit 2,11-14  Luk 2,1-14

Selv om juleevangeliet præsenterer os for et enkelt og velkendt sceneri, formidler det et budskab, som…

Læs mere

- nordisk bededag for Kirken og Paven

Læsninger: 1 Mos 2,18-24 Hebr 2,9-11 Mk 10,2-16

Dagens læsninger giver ikke umiddelbart inspiration til at…

Læs mere