Daglige bønner

Morgenbøn

Jeg tilbeder dig, min Gud, og jeg elsker dig af hele mit hjerte. Jeg takker dig, fordi du har skabt mig, gjort mig til kristen og bevaret mig i nat. Jeg ofrer dig dagens gerninger: lad dem alle blive efter din hellige vilje og til din større ære. Beskyt mig mod synd og alt ondt. Lad din nåde altid være med mig og med alle. Amen.

Gud er vor skaber og frelser. Han har skænket os livet og mere til. Gennem sin Søn Jesus Kristus har han givet alle mennesker mulighed for at blive Guds børn. Derfor er det rigtigt at begynde hver dag med at takke Gud for disse store gaver. Vi kan dog mere end blot sige tak. Fordi vi er Guds børn, kan vi svare på Guds kærlighed med vores kærlighed og ofre Ham alt, hvad vi gør dagen igennem. At ofre dagens gerninger til Gud betyder at gøre dem for Guds skyld. Det betyder at søge Guds vilje og ikke sin egen vilje. Det betyder at give Gud æren og ikke rose sig selv.

Eller:

Min Gud og Far! Jeg takker dig for, at du i nat har beskyttet mig og skænket mig denne nye dag. Du har skabt mig. Du har frelst mig ved din Søn Jesus Kristus og kaldet mig til dit evige rige. Derfor vil jeg tilhøre dig, i dag og altid. Måtte din hellige vilje ske i mig. Oplys mig, så jeg erkender, hvad jeg skal gøre for dig i dag. Bevar mig for alt ondt. Led mig ved din Søn Jesus Kristus. Opfyld mig med Helligåndens kærlighed. Alt til din ære, alt af kærlighed til dig. - Maria, min moder og dronning, bed for mig. - Hellige værneengel, beskyt mig! Amen.

Bordbøn

At takke Gud for maden, vi spiser, er den enkleste og mest nærliggende måde at sige tak for livet på.

(Før måltidet)

Herre! velsign os og disse gaver, som vi skal modtage af din milde godhed. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

(Efter måltidet)

Vi takker dig, almægtige Gud, for alle dine velgerninger. Du, som lever og råder i al evighed. Amen.

Eller:

(Før måltidet)

Glædens Herre, vær vor gæst ved vort bord i dag,

gør vort måltid til en fest efter dit behag. Amen.

(Efter måltidet)

For de gaver, som du giver, takker vi dig nu,

Gud, som hører, før vi beder, priset være du. Amen.

Aftenbøn

Jeg tilbeder dig, min Gud, og jeg elsker dig af hele mit hjerte. Jeg takker dig, fordi du har skabt mig, gjort mig til kristen og bevaret mig i dag. Tilgiv mig det onde, jeg har gjort, og hvis jeg har udrettet noget godt, så tag imod det. Våg over mig, mens jeg sover, og beskyt mig mod fare. Lad din nåde altid være med mig og med alle. Amen.

Om aftenen gør vi status over, hvordan vi har opført os dagen igennem. Det kaldes samvittighedsransagelse, fordi vi over for Gud overvejer vore handlinger og lader vor samvittighed dømme os. Denne samvittighedsransagelse kan være mere eller mindre udførlig, men det vigtigste er at være taknemlig for alt det gode, vi har fået, og at angre de synder, vi har begået. Så kan vi blive forsonet med Gud, før vi lægger os til at sove og tage imod morgendagen som en ny begyndelse.

 

Eller:

Jeg takker dig, min Gud, for, at du som en far har draget omsorg for mig i dag. Jeg takker dig for alt godt, som jeg med din hjælp fik lov at gøre. - Men jeg må bekende, at jeg har tænkt for lidt på dig og ikke altid opfyldt din hellige vilje. Det er jeg oprigtig ked af. Barmhjertige Far, tilgiv mig for din Søns skyld, som døde for mig. Jeg stoler på din nåde og sætter mig for at undgå synden og i alle ting at gøre din vilje.

Og nu betror jeg mig med legeme og sjæl i dine barmhjertige hænder. Jeg betror dig også mine forældre og søskende, mine slægtninge og bekendte. Gengæld i din godhed alle, som har gjort godt imod mig. Oplys de vildfarne, trøst de ensomme, styrk dem, der fristes, hjælp de syge og døende og før synderne til sand bod. Himmelske Far, lad alle mennesker finde hjem til dig ved Jesus Kristus, vor Herre og Frelser. - Maria, min moder og dronning, bed for mig. - Hellige værneengel, beskyt mig. Amen.