Den synodale process

 

 

Forslag til synodal samtale i menighederne.

Bispedømmets synodegruppe opfordrer alle menigheder til at arbejde med følgende tema:

Hvordan udlever vi Kirkens mission i vores menighed, og hvad kan vi gøre?

Synodegruppen har sammensat et forslag til inspiration til, hvordan I som menighed kan reflektere over emnet. Vi foreslår, at hver menighed holder to møder i perioden fra oktober til Askeonsdag, den 14. februar 2024.

Følgende er 3 bilag udsendt til menighederne (4. september 2023): brev, oplæg, bøn.

Nyheder om den fortsatte process

Når der er nyheder om den fortsatte process fra verdenskirken, kan du læse om det på forsiden af www.katolsk.dk.


Video fra online mødet 9. august 2022

De foreløbige resultater af den synodale proces blev præsenteret ved et online møde d. 9. august 2022. Du kan her se eller gense mødet.

Video præsentation af de foreløbige resultater

I forbindelse med Pastoralrådsmødet den første weekend i juli blev de foreløbige resultater af undersøgelsen præsenteret. Videoen her svarer til præsentationen på mødet. Yderligere resultater vil blive præsenteret på det åbne online mødet d. 9. august.

Se flere videoer om den synodale process:

 

Giv din mening til kende og lyt til de andres!

Den Katolske Kirke befinder sig på initiativ af pave Frans midt i en ”synodal proces”, der løber fra oktober 2021 til oktober 2023. I den første fase af denne proces udforsker vi, hvad Helligånden siger til Den Katolske Kirke i Danmark i dag. Vi er alle inviterede til at deltage i besvarelsen af dette spørgsmål.

Processen er både en bred høring i Den katolske Kirke, som skal udmunde i konkrete bidrag til bispesynoden i Rom i 2023 og en bevidstgørelse om vort kirkelige fællesskab – om vort fælles ansvar for at deltage i fællesskabet og dets mission.

Biskop Czeslaw Kozon har udnævnt en synodekontaktgruppe, som har ansvaret for at koordinere denne høringsproces, indsamle bidrag fra alle dem der ønsker at deltage og til sidst opsummere bidragene i en tekst på højst 10 sider. Denne syntese skal efterfølgende overgives til Den nordiske Bispekonference, som skal benytte den i forberedelsen af bispesynoden, der foregår i Rom i 2023.

Vi starter denne synodale proces sammen ved at mødes i dialog i vores menigheder, men også i ordenssamfundene, blandt de unge og i andre grupper af folk, der ønsker at deltage i processen. I alle menigheder, skal der udnævnes en kontaktperson, som har ansvaret for at tage referat af det, der bliver diskuteret, og for at melde det tilbage til synodekontaktgruppen.

Processen starter i menighederne og andre steder i januar 2022. Senest den 1. maj 2022 skal synodekontaktgruppen modtage tilbagemeldinger. Efterfølgende vil der finde et online møde sted for alle interesserede. På mødet vil vi tale om synodekontaktgruppens vigtigste fund ved gennemlæsning af bidragene og forsøge at sikre os, at syntesen reelt afspejler den dialog, der har fundet sted i menighederne og andre steder.

Vi skal lytte til hinanden uden fordomme og turde tale med mod og oprigtighed, og vi skal indgå i en åben dialog – både internt i Kirken, med andre kristne trossamfund og i samfundet. Derfor beder vi Helligånden oplyse os og vejlede os, så vi må være et fællesskab, der vandrer sammen med Jesus Kristus, under Åndens vejledning.

-----------------------

Har du yderligere spørgsmål til processen eller har du brug for anden hjælp, er du velkommen til at sende os en mail på synodekatolsk.dk