Giv din mening til kende og lyt til de andres!

Den Katolske Kirke befinder sig på initiativ af pave Frans midt i en ”synodal proces”, der løber fra oktober 2021 til oktober 2023. I den første fase af denne proces udforsker vi, hvad Helligånden siger til Den Katolske Kirke i Danmark i dag. Vi er alle inviterede til at deltage i besvarelsen af dette spørgsmål.

Processen er både en bred høring i Den katolske Kirke, som skal udmunde i konkrete bidrag til bispesynoden i Rom i 2023 og en bevidstgørelse om vort kirkelige fællesskab – om vort fælles ansvar for at deltage i fællesskabet og dets mission.

Biskop Czeslaw Kozon har udnævnt en synodekontaktgruppe, som har ansvaret for at koordinere denne høringsproces, indsamle bidrag fra alle dem der ønsker at deltage og til sidst opsummere bidragene i en tekst på højst 10 sider. Denne syntese skal efterfølgende overgives til Den nordiske Bispekonference, som skal benytte den i forberedelsen af bispesynoden, der foregår i Rom i 2023.

Vi starter denne synodale proces sammen ved at mødes i dialog i vores menigheder, men også i ordenssamfundene, blandt de unge og i andre grupper af folk, der ønsker at deltage i processen. I alle menigheder, skal der udnævnes en kontaktperson, som har ansvaret for at tage referat af det, der bliver diskuteret, og for at melde det tilbage til synodekontaktgruppen.

Processen starter i menighederne og andre steder i januar 2022. Senest den 1. maj 2022 skal synodekontaktgruppen modtage tilbagemeldinger. Efterfølgende vil der finde et online møde sted for alle interesserede. På mødet vil vi tale om synodekontaktgruppens vigtigste fund ved gennemlæsning af bidragene og forsøge at sikre os, at syntesen reelt afspejler den dialog, der har fundet sted i menighederne og andre steder.

Vi skal lytte til hinanden uden fordomme og turde tale med mod og oprigtighed, og vi skal indgå i en åben dialog – både internt i Kirken, med andre kristne trossamfund og i samfundet. Derfor beder vi Helligånden oplyse os og vejlede os, så vi må være et fællesskab, der vandrer sammen med Jesus Kristus, under Åndens vejledning.

Tidsplan for processen

Følgende datoer indgår i høringsprocessen i bispedømmet:

* November 2021: På pastoralrådsmødet den 20.-21. november i Middelfart var der afsat to sessioner til drøftelse af fire af de i alt ti temaer, som forberedelsesdokumentet foreslår kan udforskes i synodeprocessen.

* Januar 2022: Oplæg til den synodale proces og vejledning klar til udsendelse til forskellige grupper og pastorale enheder.

* Marts 2022: Online-spørgeskemaer bliver tilgængelige.

* Den 1. maj 2022: Deadline for tilbagemelding fra menigheder, ordenssamfund m.v.

-----------------------

Har du spørgsmål til processen eller har du brug for anden hjælp, er du velkommen til at sende os en mail på synode@katolsk.dk.

------------------------

Bøn til Helligånden

Vi står foran dig, Helligånd,
mens vi samles i dit navn,
med dig alene til at vejlede os.
Føl dig hjemme i vore hjerter.
Lær os vejen, vi skal gå, og hvordan vi
skal følge den.
Vi er svage og syndige; lad os ikke
fremme splid.
Lad ikke uvidenhed føre os
ad den forkerte vej
eller ensidighed påvirke vore handlinger.
Lad os i dig finde vor enhed,
så vi sammen kan rejse mod det evige liv
og ikke må afvige fra sandhedens
og retsindighedens vej.

Alt dette beder vi dig om, du,
som virker alle steder og til alle tider,
i fællesskab med Faderen og Sønnen,
nu og i al evighed.

Amen.

 

 

 

 

 

Nyttige dokumenter

Læs mere om processen og den bagvedliggende idé
* Forberedelsesdokumentet (dansk)
* Preparatory Document (english)
* Vademecum (dansk)
* Vademecum (english)
* Beskrivelse af den synodale proces

Dokumenter til arbejdet med den synodale proces i sognene
* Biskoppens introduktionsskrivelse
* Guide til samtale i sogne og menigheder om den synodale kirke
* Adsumus-bønnen
* Opgavekort
* De ti temaer fra Vademecum

Andre nyttige dokumenter
* Slideshow om synodeprocessen (som pdf og som PowerPoint-fil)
* Bønskort

Vatikanets hjemmeside om synoden
* www.synod.va (her finder du diverse materiale og information på engelsk, italiensk og spansk)

Logo for den synodale høring
* Dansk synode logo
* Dansk synode logo sort hvid (300 ppi)
* Dansk synode logo transparent baggrund (300 ppi)
* Dansk synode logo hvid baggrund (72 ppi)

Skabeloner
* Skabelon til A3 poster (med dansk synodelogo)
* Skabelon til A4 poster eller brev (med dansk synodelogo)