Danmarks Unge Katolikker

Danmarks Unge Katolikker (DUK) bispedømmets børne- og ungdomsorganisation.

DUKs formål aktivt at formidle Det glade Budskab på en sådan måde, at børnene og de unge gennem mødet med Kirken som et levende og inspirerende fællesskab:

  • støttes på deres vej til en personlig og levende tro.
  • ud fra troen motiveres til personlig stillingtagen og næstekærlighed.
  • føler sig som en del af det kirkelige fællesskab.
  • engagerer sig levende og ansvarsfuldt i de troendes fællesskab og det omgivende samfund.

Du kan læse meget mere på hjemmesiden: www.duk.dk

Sekretariat
Jagtvej 183B
2100 København Ø
Tlf. 39 20 20 79
E-mail: dukduk.dk

Præstelig assistent: P. Daniel Nørgaard S.J.