HVORFOR BETALE KIRKESKAT?

Man hjælper Kirken ... 

Takket være medlemmernes økonomisk støtte kan vort bispedømme nu - og fremover - udføre sit arbejde.

Med alles opbakning til kirkeskatteordningen bliver bispedømmet i stand til at klare de udgifter, vi rent faktisk har - herunder: 

  • vedligeholdelse af vore kirker og bygninger
  • løn til præster og øvrige ansatte
  • udgifter til fælles aktiviteter som fx Pastoral-Centret, Sankt Andreas Bibliotek, Øm Borgen og udgivelsen af Katolsk Orientering
  • lancere flere nye initiativer inden for formidling og forkyndelse af troen
  • hjælpe fx mennesker i nød og kristne i missionslandene.

 

... og man hjælper sin menighed

Når man indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat, går de 

  • 600 kroner går tilbage til ens menighed 
  • 250 kroner går til præsternes lønninger
  • 150 kroner går til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift.

 

Biskoppen ønsker, at alle betaler mindst én procent af deres skattepligtig indkomst i kirkeskat.

Den gennemsnitlige kirkeskatteindbetaling for katolikker i 2013 var 2.275 kroner. 

Husk at ens kirkeskatteindbetaling er fradragsberettiget!

-------

Ønsker man at tegne en 1-års eller en 10-års kontrakt, eller ønsker man at høre mere om de forskellige ordninger, bedes man kontakte Helene Herndal (tlf. 33 55 60 43 eller hhkatolsk.dk).
 

Man kan tilmelde sig kirkeskatsordningen online.