Valfart til Åsebakken

I maj 1942 foranledigede biskop Suhr, at en middelalderlig træskulptur af Jomfru Maria, der i mange år havde hængt i Skt. Ansgar Kirke, blev ført til Åsebakken, og den 20. august samme år blev statuen stillet op i klosterets kapel.

I 1949, hvor man fejrede hundredåret for Danmarks grundlov, hvorved indførtes fuld religionsfrihed i riget, opstod ønsket om at gennemføre en valfart til Guds moders ære. Strækningen måtte ikke være længere, end at alle kunne gå med, og man valgte derfor, at valfarten udgik fra Holte.

Disse valfarter holdes hvert år en søndag i maj måned.

Kontaktperson:
Vacant

--------------------------------------------------------------

Programmet fra bispedømmets valfart til Åsebakken 2024, søndag den 26. maj

Kl. 08.30–09.00: Ankomsttider for togrejsende til Holte Station
* Fra Kbh. H. mod Holte St.: Afgang 08.13, ankomst 08.41
* Fra Hillerød St. mod Kbh. H: Afgang 08.31, ankomst 08.45

Der er mulighed for at få kørt bagage fra Holte st. fra kl. 08.30-09.00
(Ca. 20 min. gåtur fra Holte St. til Rudersdalvej 42)

Bestyrelsen for Vor Frue Kloster har omdannet et område til parkeringsplads, til glæde for os alle i forbindelse med valfarten. Der skal ikke parkeres ved det tidligere Magleås.

Kl. 09.15 Valfart gennem Rude skov
Udgår fra Rudersdalsvej 41, 2840 Holte
(Tager ca. 1,5 time at gå)

Kl. 10:30 Mulighed for skriftemål
(På dansk, polsk, engelsk, andre sprog) ved Vor Frue Kloster

Kl. 11:30 Bispemesse
Vor Frue kloster, Høsterkøbvej 3, 3460 Birkerød

Kl. 13:00 Pause
Mulighed for spisning, samvær, leg.
Salg af vietnamesisk mad, kaffe og vand fra spejderne.
Mød DUK og andre katolske lægmandsorganisationer.

Kl. 15:00 Mariaandagt
Dagens program slutter kl. 15.45, men man er velkommen til at blive på grunden så længe som man vil.

Bemærk: Henvendelser om fælles bustransport og lignende skal ske til eget sogn

Adresse: Vor Frue Kloster, Høsterkøbvej 3, 3460 Birkerød