Valfart til Åsebakken

I maj 1942 foranledigede biskop Suhr, at en middelalderlig træskulptur af Jomfru Maria, der i mange år havde hængt i Skt. Ansgar Kirke, blev ført til Åsebakken, og den 20. august samme år blev statuen stillet op i klosterets kapel.

I 1949, hvor man fejrede hundredåret for Danmarks grundlov, hvorved indførtes fuld religionsfrihed i riget, opstod ønsket om at gennemføre en valfart til Guds moders ære. Strækningen måtte ikke være længere, end at alle kunne gå med, og man valgte derfor, at valfarten udgik fra Holte.

Disse valfarter holdes hvert år en søndag i maj måned.

NB: På grund af restriktioner i forbindelse med coronapandemien er dette års valfart til Åsebakken den 24. maj AFLYST

----------

Kontaktperson:
Franz Igwebuike, e-mail Franz@privat.dk