Kære trosfæller i bispedømmet

Siden pave Frans sidste år lancerede den synodale proces som forberedelse til bispesynoden i 2023, er tiden gået med at spore sig nærmere ind på emnet med de tre nøgleord: Fællesskab, deltagelse og mission. Vi har skullet finde frem til, hvordan vi i vort bispedømme bedst kan følge de forslag og den inspiration, som projektet lægger op til.

Nu er vi så vidt, at vi kan komme konkret i gang. Koordinationsudvalget har arbejdet grundigt og flittigt og kan nu forelægge en vejledning til, hvordan den synodale proces skal omsættes i menighederne og ordenskommuniteterne.

Materialet fra der romerske synodesekretariats side kunne ved første blik virke for lidt konkret samtidigt med, at de foreslåede 10 konkrete emnekredse kunne forekomme uoverskuelige. Fra koordinationsudvalgets side har man med de følgende sider lagt op til at bruge de tre nøgleord, fællesskab, deltagelse og mission som grundlag for arbejdet med den synodale proces i vort bispedømme, hvilket dog ikke udelukker, at man finder andre tilgange til en frugtbar og inspirerende drøftelse.

+Czeslaw