Optagelse fra online mødet d. 9. august

Præsentation af de foreløbige resultater

Biskoppen om den synodale proces

Hvad vil synodalitet sige?