Tidsplan for processen

Følgende datoer indgår i høringsprocessen i bispedømmet:

* 14. februar 2024: Sidste frist for indsendelse af resume fra de fortsatte synodale samtaler i menighederne.

* November 2021: På pastoralrådsmødet den 20.-21. november i Middelfart var der afsat to sessioner til drøftelse af fire af de i alt ti temaer, som forberedelsesdokumentet foreslår kan udforskes i synodeprocessen.

* Januar 2022: Oplæg til den synodale proces og vejledning klar til udsendelse til forskellige grupper og pastorale enheder.

* Marts 2022: Online-spørgeskemaer bliver tilgængelige.

* 1. maj 2022: Deadline for tilbagemelding fra menigheder, ordenssamfund m.v.

* 9. august 2022: Online-møde kl. 19:30 med bispedømmets koordinationsgruppe om de overordnede resultater af de synodale høringer i bispedømmet, via flg. LINK (virke ca 15. min før mødets start)

 

Bøn til Helligånden
Vi står foran dig, Helligånd,
mens vi samles i dit navn,
med dig alene til at vejlede os.
Føl dig hjemme i vore hjerter.
Lær os vejen, vi skal gå, og hvordan vi
skal følge den.
Vi er svage og syndige; lad os ikke
fremme splid.
Lad ikke uvidenhed føre os
ad den forkerte vej
eller ensidighed påvirke vore handlinger.
Lad os i dig finde vor enhed,
så vi sammen kan rejse mod det evige liv
og ikke må afvige fra sandhedens
og retsindighedens vej.

Alt dette beder vi dig om, du,
som virker alle steder og til alle tider,
i fællesskab med Faderen og Sønnen,
nu og i al evighed.

Amen.