Forlaget Ave Maria

Udgiver også Tidsskriftet Ave Maria v. Anne Balleby

Lerbjergvej 22, 4330 Hvalsø. Tlf. 26271408

E-mail: bjarneballebyprivate.dk


Tegning af abonnement: John Toft. Tlf. 61 77 11 16.

E-mail: abonnementave-maria.dk

Hjemmeside: www.avemariablad.blogspot.com