Martensen, Hans Ludvig, S.J.

Biskop emeritus 

(født: 07.08.1927 - præsteviet: 15.08.1956 - bispeviet: 16.05.1965 - død 13.03.2012) 

Artikler

Når to teologer taler med hinanden på tværs af århundreder.

Læs mere

Lørdag den 17. marts tog en fyldt Skt. Ansgars domkirke afsked med biskop Hans L. Martensen.

Læs mere

I forbindelse med Biskop Hans Martensens begravelse den 17. marts blev Caritas betænkt. Via katolsk.dk opfordrede Biskop Czeslaw til at tilgodese…

Læs mere

For en halv snes år siden – i gang med min slægts historie – stødte jeg på dette digt af Vilh. Gregersen. Det slog mig straks, at teksten til en…

Læs mere

Jeg deltog i Biskop Martensens begravelse lørdag den 17. marts. Alt det cerimonielle og liturgiske var naturligvis i orden, men det var smerteligt at…

Læs mere

Netop afdøde biskop Martensen gør her rede for koncilsteksternes tilblivelse og læsningen af dem for bedre at forstå de udfordringer, Kirken står…

Læs mere

Ved biskop Hans Ludvig Martensens død.

Tirsdag den 13. marts kl. 12.00 døde biskop Hans på Sct. Joseph Søstrenes plejeafdeling på Strandvejen i…

Læs mere