Cisterciensere (O.C.S.O.)

Cisterciensere af streng observans eller Trappister

Ordo Cisterciensium strictioris observantiae (O. Cist.)

Ordenen startede som en reformbevægelse inden for det benediktinske munkevæsen i 1098 i Citeaux i Burgund. De første abbeder var den hl. Robert, Alberik og Stefan. Ordenen fik sin store udbredelse under den hl. Bernhard af Clairvaux (t 1153). Ret tidligt fik ordenen også kvindeklostre.

I det middelalderlige Danmark var der mindst 13 cistercienserklostre. De første blev grundlagt efter ønske fra biskopperne Eskil og Absalon. Fra moderklosteret Citeaux grundlagdes i 1144 Herrisvad i Skåne. Fra Herrisvad i 1162 Tvis (Tuta Vallis) i Vestjylland, i 1171 Løgumkloster (Locus Dei) i Sønderjylland, og i 1172 Holme (Insula Dei) på Fyn. Fra Skt. Bernhards kloster Clairvaux grundlagde s i 1151 Esrum i Nordsjælland. Fra Esrum grundlagdes i 1158 Vitskøl (Vita Scola) i Nordjylland, i 1161 Sorø på Midtsjælland, i 1191 Guldholm i Slesvig, ca. 1210 flyttet til Ryd (Rus Regis). Fra Vitskøl grundlagdes mellem 1165 og 1172 Øm (Cara Insula) i Midtjylland, og fra Sorø i 1194 As i Halland. 1 1326 Knardrup (Regalis Curia) i Nordsjælland. Desuden kendes der også to cistercienserindeklostre: Roskilde 1177 og måske Slangerup 1200.

Alle disse klostre har eksisteret, indtil der ved reformationen blev lukket for adgang af nye medlemmer. Sorø overlevede længst som opsamlingskloster for munkene fra andre ophævede klostre.

Hvor ordenen kunne fortsætte, kom der en ny udvikling. 1 det 17. århundrede startede en ny reformbevægelse i det franske kloster La Trappe under abbed De Rance. Denne reform overlevede den franske revolution og voksede støt i det 19. og 20. århundrede. 1 1892 blev den til en selvstændig orden, Ordo Cisterc. str. obs. eller Trappister, udskilt fra den oprindelige orden, Ordo Cist. Trappisterne ønsker at holde fast ved ordenens kontemplative karakter og har altså ingen aktivitet udadtil. Klosteret skal være et afsondret sted, hvor brødrene eller søstrene lever et enkelt liv i et stabilt fællesskab og i personlig ensomhed. Livet bæres især af korbøn og privat bøn og af manuelt arbejde til livets ophold. Efter evne ydes der gæstfrihed til dem, der for en tid vil dele dette liv.

Trappisterne kender ikke til et provinssystem, men er organiseret efter den oprindelige struktur med moder- og datterklostre. Ordenen talte i 1981 3050 munke og 1881 nonner. 1 1966 fik nogle munke fra det belgiske abbedi Achellov til at starte et lille kloster på Bornholm. 

Bornholm

Myrendal Kloster

Krogholmsvej 18

Olsker, 3770 Allinge

Tlf. 56 96 91 47

Br. Bo Nyström O.C.S.O.  & Br. Clemens Vialle O.C.S.O.

Hjemmeside

 

Generalat

Ordo Cisterciensium S.O. (Trappisti), Curia Generalitia, Viale Africa, 33, 1-00144 Roma.