Nguyen, Kim Thang (Peter)

Præst - Konstitueret som ansvarlig for vietnamesisk sjælesorg øst for Storebælt

(Født 20.03.1958 - Præsteviet: 29.06.1995) 

Strøbyvej 2

2650 Hvidovre

Tlf: 53 83 71 71

E-mail: petkimthang296yahoo.com