Bispedømmet

Nguyen, Kim Thang (Peter)

Præst - Konstitueret som ansvarlig for vietnamesisk sjælesorg øst for Storebælt og Andenpræst i Hvidovre (6)

(Født 20.03.1958 - Præsteviet: 29.06.1995) 

Strøbyvej 2

2650 Hvidovre

Tlf: 53 83 71 71

petkimthang296slet_dette@yahooslet_dette.com