Økonomisk Råd

 

I ethvert bispedømme skal der være et økonomisk råd bestående af mindst tre eksperter i økonomi og civilret, udpeget af biskoppen. Disse skal være katolikker. Rådet sidder i en periode på 5 år og kan genudpeges. Biskoppen er formand.Rådet skal opstille årsbudget og godkende årsregnskab for bispedømmet. Rådet skal endvidere føre tilsyn med bispedømmets øvrige juridiske personer, f.eks. menighederne og institutionerne. Desuden skal både det biskoppelige råd og det økonomiske råd høres ved udnævnelse af bispedømmets økonomisk ansvarlige administrator (økonom).

På møderne deltager også generalvikaren, bispedømmets økonom og bispekontorets administrationschef.

 

Adresse:

Gl. Kongevej 15                    (Vis på kort)

1610 København V.

 

Medlemmer

Advokat Christian De Jonquiéres

Administrationschef Pernille Wedel

Marketingdirektør Janne Rude

Direktør Lars Lorensen