Pastoralrådet

Det 2. Vatikankoncil (1962-65) anbefalede, at lægfolket blev inddraget i den lokale kirkes mission og pastorale liv og fik et virkeligt medansvar, ved at der blev skabt egnede organer. Biskop Hans L. Martensen oprettede i 1970 et pastoralråd i bispedømmet København.

Pastoralrådet er et repræsentativt organ for katolikkerne i Danmark, Færøerne og Grønland. Det har under biskoppens myndighed og ledelse medansvar for alle forhold af pastoral karakter, der angår bispedømmet, for at gudsfolkets liv og aktivitet må blive i stadig større samklang med Evangeliet (jf. pave Paul VI, Ecclesiæ Sanctæ 1 og Kirkerettens canon 511).

Rådet har rådgivende status. Dets medlemmer er udpeget af hhv. menighedsrådene, Præsterådet og Katolsk Søsterforbund. Medlemmerne skal være fyldt 16 år og sidder i en fireårig periode. Rådet træder normalt sammen to gange årligt.

Pastoralrådet vælger for en toårig periode formand, næstformand og forretningsudvalg. Forretningsudvalget mødes med biskoppen ca. en gang hver måned for at drøfte sager af pastoral art.

Adresse:

Gl. Kongevej 15, 1610 København V      (Vis på kort)

 

Formand:

Maria Truelsen

Engbakken 45, st. th.

2830 Virum

Tlf.: 24 60 23 08

E-mail: mariatruelsenslet_dette@mail.teleslet_dette.dk

 

Næstformand

Eva Vinther

E-mail: eva.vintherslet_dette@comxnetslet_dette.dk

 

Øvrige medlemmer af forretningsudvalget

Pastor Marcos Romero Bernus (repræsentant for præsterne)

Sr. Hildegard Doods (repræsentant for ordenssøstrene)

Stine Rørbæk Møller

Gabriella Szirmai

Leo Roed