Malteserordenen

Navn: Supremus Militaris Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodiensis et Melitensis (SMOM) – Den Suveræne Militære og Hospitaliære Sankt Johannes Orden af Jerusalem, af Rhodos og af Malta.

Ca. 1048 begyndte handelsfolk fra Amalfi at pleje syge pilgrimme i et hospits tæt ved Gravkirken i Jerusalem. Hospitset, som var indviet til Johannes Døberen, blev ledet af den salige Gérard, der regnes for Ordenens grundlægger og første stormester. I 1113 godkendte paven Ordenen, hvis riddere også snart begyndte at beskytte pilgrimme i Det Hellige Land. I takt med muslimernes ekspansion måtte Ordenens hovedkvarter efterhånden flyttes længere væk (Rhodos 1310-1522, Malta 1530-1798). Før 1530 kaldtes ordensmedlemmerne johanniter, derefter maltesere. I det meste af Europa blev der bygget johanniterklostre, alle med hospitser. I 500 år var Ordenen også en betydelig flådemagt i Middelhavet og deltog i forsvaret af det kristne Europa. Ordenens motto Tuitio fidei et obsequium pauperum (Forsvar for troen og tjeneste for de nødlidende) stammer fra 1400-tallet og angiver dens to komplementære formål. I 1798 fordrev Napoleon SMOM fra Malta, og i 1834 blev et nyt hovedkvarter oprettet i Rom, hvor ordenens stormester og ledelse befinder sig. Ordenens ejendomme i Rom er eksterritoriale, og den anerkendes folkeretsligt som en selvstændig nation, har permanente observatører i bl.a. FN og WHO og diplomatiske forbindelser med 108 lande.

SMOM er en religiøs lægorden med hovedsæde i Rom (Via Condotti), ca. 13.500 medlemmer (damer og riddere), 80.000 frivillige og 42.000 ansatte. Den er den ældste kristne ridderorden, og den har eksisteret uafbrudt siden middelalderen. Indtil for et par generationer siden kunne kun adelige katolske mænd blive medlemmer. Siden kan ikke-adelige katolske mænd og kvinder blive medlemmer. En lille del af medlemmerne har aflagt højtidelige løfter om fattigdom, kyskhed og lydighed, men de er ikke forpligtede til at leve i fællesskab. Næsten siden grundlæggelsen har der også været nonner i Ordenen; i dag er der nonneklostre i Spanien og på Malta.

SMOM står for et verdensomspændende nødhjælpsarbejde ved naturkatastrofer og væbnede konflikter, førstehjælp ved store arrangementer, hjælp til børn, ældre, handicappede og flygtninge, uanset race, nationalitet eller religion. Ordenen driver en række hospitaler, plejehjem, lægeklinikker mv. Den er aktiv i ca. 120 lande.

I Danmark blev det første johanniterkloster oprettet i 1160’erne i Antvorskov, og indtil reformationen var der i alt syv klostre. De seneste 200 år har der været ca. 15 danske medlemmer. I hele Norden er der p.t. ca. 50 medlemmer, heraf 11 i Danmark-Skåne regionen.

------

Stormester: H.M.E.H. Fra’ John T. Dunlap.

Præsident for Den skandinaviske Association: Benedicta Lindberg.

Regionsansvarlig for regionen Danmark, Norge og Skåne: Mats Rosén.

Associationskapellan: H.E. Czeslaw Kozon, biskop af København.

 

Hjemmesider:

www.orderofmalta.int

www.malteserorden.se