Sankt Annæ Skole

Otto Rudsvej 7

2300 Kbh. S

Telefon 32 58 05 35

E-mail infosktannaeskole.dk

Skolens hjemmeside

 

Bhkl.-10. klasse

 

Skoleleder

Søren Blinkenberg

E-mail blinksktannaeskole.dk