Betingelser for kirkeskatteaftaler

Det er medlemmers trofaste bidrag gennem kirkeskatteordningen i Den katolske Kirke, som sikrer driften af Kirken i Danmark.
Tak, fordi du står sammen med os med denne vigtige opgave.


Anbefalet kirkeskattebeløb
Biskoppen anbefaler at enhver katolik over 16 år betaler minimum 1% af deres skattepligtige indkomst. Det er kun kirkens medlemmer, der kan betale kirkeskat. Personer, der ikke er katolikker må dog gerne give frivillige gaver til kirken.


Få fradrag for alle dine økonomiske bidrag
Den katolske Kirke er omfattet af Ligningsloven §8A og §12. stk. 3. Det betyder, at du får automatisk fradrag for dine økonomiske bidrag, såfremt du har oplyst dit CPR-nr. til os.  Ønsker du ikke fradrag, kan du kontakte os om dette. Fradragssatser reguleres årligt. Se mere på skat.dk.

Løbende aftale

 • Din faste kirkeskatteaftale aftale, oprettet i Den katolske Kirke, er omfattet af Ligningsloven §8A. Det betyder, at du får fradrag for de første 18.300 kroner (2024 beløbsgrænse), du har givet til Kirken og andre organisationer, der er §8A godkendt.
 • Aftalen kan stoppes og/eller ændres ved at du kontakter Den katolske Kirke.
 • Aftalen indeksreguleres den 1. januar hvert år. Satsen reguleres årligt af Pastoralrådet. P.t. er satsen 3%.


10-års aftale

 • Din 10-års aftale er omfattet af Ligningsloven §12, stk.3. Det betyder, at du får fradrag for op til 15% af din nettoindkomst, dog max. 15.000 kroner.
 • Aftalen er gældende i 10 år og er indgået med Skattestyrelsen (Vi hjælper dig med at oprette aftalen)
 • En 10-års aftale kan enten være en procentsats af din indkomst eller et fast beløb.
 • Når du tilmelder dig en 10-års aftale med en procentsats af din indkomst, beder vi dig om at fremsende din årsopgørelse hvert år, så vi kan beregne din kirkeskat ud fra din indkomst i det pågældende år. Vi sender dig en påmindelse om det hvert år.


Opkrævning af kirkeskat
Den nemmeste måde at betale kirkeskat på er via Betalingsservice.  De fleste katolikker har valgt denne løsning.
    

 • Beløbet trækkes automatisk gennem Betalingsservice, såfremt vi har dit bankkontonummer.
 • Du kan til enhver tid afvise eller slette Betalingsservice aftalen i din bank eller netbank.
 • Har vi ikke dit bankkontonummer, sender vi et indbetalingskort til dig. Udsendelse af indbetalingskort er ikke uden omkostninger, så du kan hjælpe os med at spare penge ved at oprette en Betalingsservice.
 • Betaler du kirkeskat gennem en fast bankoverførsel, skal du skrive ”kirkeskat” i overførslen. Overførsler, uden denne anmærkning bliver betragtet som gaver og ikke som kirkeskat.


Det er medlemmers trofaste bidrag via kirkeskatteordningen, der løfter Kirken og sikrer at den kan fortsætte med sine aktiviteter. Når du støtter Kirken på denne måde er du med til at tage ansvar for Kirkens virke og fremtid. Tak.