Vor Frue Kirke (27)

Sogn: 1899. Kirke: opført 1912; indviet 08.12.1912.

Hostrupsgade 16

8600 Silkeborg

Sognets hjemmeside

Messetider:

Søndage: kl. 10.00, hverdagsmesser se www.fruekirke.dk


Konst. sognepræst

Stefano Tarquini

Andenpræst

Livio Alloa Casale

 

Menighedsrådsformand

Susanne Hytting,

Vesterlundvej 102,
8600 Silkeborg

mobil: 23 61 66 53

e-mail: sus.hytmail.dk

 

Organist:

Kirsten Kjærulff, 

 

Regnskabsfører: 

Pia Egberg,

Egholmvej 12,

8883 Gjern

Bankkonto: 4183-0012095473

 

- ØM. Valfartskirken "Marias rene Hjerte" 

- Jesu Små Søstres Kommunitet 

- Ømborgen