Etiske retningslinjer for arbejdet med arv og testamente i Den katolske Kirke i Danmark

Den katolske Kirke i Danmark ønsker at fortælle, hvordan man inkluderer Kirken i sit testamente. At oprette testamente kan være en uoverskuelig og tidskrævende opgave. Det betyder ofte flere møder med fagfolk og vejledere, personlige overvejelser og drøftelser med ens nærmeste. Kirken tilbyder derfor vejledning, personlige møder, henvisning til og/eller betaling af udgiften til advokathjælp.

Her kan du læse etiske retningslinjer for Kirkens arbejde med arv og testamentariske gaver.

Målet med retningslinjerne er at skabe trygge og etisk forsvarlige rammer for dette arbejde.

 

Overordnet om arv og testamente

  • Al kommunikation om arv og testamente skal være gennemsigtig, troværdig og retvisende.

  • Kirkens ansatte skal udvise empati og forståelse for den sårbare situation testator og de pårørende står i.

  • Ansatte i Den katolske Kirke må ikke give juridisk vejledning om arv og testamente. De må ikke skrive testamenter eller legater, som blot skal underskrives af en testator. De skal i stedet henvise til en advokat til at evt. skrive testamentet og vejlede ved juridiske spørgsmål.

  • Ansatte i Kirken kan vejlede i, hvordan øremærkning og fordeling af testamentariske gaver til Kirken foregår.

  • Testator skal være oplyst om, at de på et hvilket som helst tidspunkt kan afbryde samarbejdet og frabede sig kontakt eller kommunikation med Kirken i forbindelse med udarbejdelse af testamentet.

  •  Nødtestamenter til fordel for Kirken bør ikke skrives i tilstedeværelse af Kirkens ansatte. Frivillige og ansatte i Kirken må ikke optræde som vidner i et nødtestamente.