Betingelser for kirkeskatteaftale via MobilePay for katolikker under 30 år

"Ung Kirkeskatteaftalen" er kun gældende for katolikker der er under 30 år ved indgåelse af aftalen.

Kirkeskat aldersintervaller og automatisk regulering
Kirkeskattebeløbet bliver automatisk trukket via MobilePay subscriptions den første i hver måned.  Første betaling sker den 1. i måneden efter aftalen er tegnet.
Medlemmets alder ved indgåelse af aftalen bestemmer størrelsen på beløbet trukket på månedlig basis.

Aldersintervalerne er:

Under 25 år: 50 kr. pr. md.
25 år: 75 kr. pr. md.
26 år: 100 kr. pr. md.
27 år: 125 kr. pr. md.
28 år: 150 kr. pr. md.
29 år: 175 kr. pr. md.
Over 30 år: 200 kr. pr. md.

Opkrævningsbeløbet justeres automatisk måneden efter medlemmets fødselsdag. 

Udgang af aftalen
Den 1. januar efter medlemmet er fyldt 30 bliver aftalen justeret til 200 kr. pr. md., og medlemmet vil ikke længere blive omfattet af den særlige øremærkning af donationen til DUK.
Aftalen vil blive konverteret til en standard kirkeskatteaftale, med den årlige indeksregulering, der besluttes af pastoralrådet.

Registrering af oplysninger
Den katolske Kirke i Danmark bruger de indtastet oplysninger til ajourføring og kontrol i Kirkens medlemskartotek. Medlemmets CPR-nr. bruges derudover til indberetning til Skattestyrelsen og fradrag i forbindelse med Ligningslovens §8A.
Se Bispedømmets privatlivspolitik <link bispedmmet privatlivspolitik ansgarstiftelsen-den-katolske-kirke>her.

Kvittering
Medlemmet modtager en kvittering ved indgåelse af aftalen i MobilePay appen og på e-mail, hvis de har oplyst en e-mailadresse.

Medlemmet vil få advisering i MobilePay appen når deres støttebeløb ændres. De vil også få besked på e-mail, hvis e-mailadressen er oplyst.

Opfølgning af manglende overførsel
Ved indgåelse af en fast kirkeskatteaftale giver medlemmet Den katolske Kirke lov til at kontakte medlemmet på e-mail, telefon eller SMS, hvis aftalen ikke er opfyldt. Dette gælder afvisning af betalinger, udskiftning af betalingskort eller bankskift osv.