Betingelser for kirkeskatteaftaler for katolikker under 30 år

"Ung Kirkeskatteaftalen" er kun gældende for katolikker der er under 30 år ved indgåelse af aftalen.

Kirkeskattens aldersintervaller og automatiske regulering
Kirkeskattebeløbet bliver automatisk trukket via Betalingsservice den første i hver måned.  Første betaling sker den 1. i måneden efter aftalen er tegnet.
Medlemmets alder ved indgåelse af aftalen bestemmer størrelsen på beløbet trukket på månedlig basis.

Aldersintervallerne er:

Under 25 år: 50 kr. pr. md.
25 år: 75 kr. pr. md.
26 år: 100 kr. pr. md.
27 år: 125 kr. pr. md.
28 år: 150 kr. pr. md.
29 år: 175 kr. pr. md.
Over 30 år: 200 kr. pr. md.

Opkrævningsbeløbet justeres automatisk måneden efter medlemmets fødselsdag. 

Udgang af aftalen
Den 1. januar efter medlemmet er fyldt 30 bliver aftalen justeret til 200 kr. pr. md., og medlemmet vil ikke længere blive omfattet af den særlige øremærkning af donationen til DUK.
Aftalen vil blive konverteret til en standard kirkeskatteaftale, med den årlige indeksregulering, der besluttes af pastoralrådet. P.t. er reguleringen på 3%.

Registrering af oplysninger
Den katolske Kirke i Danmark bruger de indtastede oplysninger til ajourføring og kontrol i Kirkens medlemskartotek. Medlemmets CPR-nr. bruges derudover til indberetning til Skattestyrelsen og fradrag i forbindelse med Ligningslovens §8A.
Se Bispedømmets privatlivspolitik <link bispedmmet/privatlivspolitik/ansgarstiftelsen-den-katolske-kirke/>her.</link>

Kvittering
Medlemmet modtager en kvittering på e-mail ved indgåelse af aftalen, hvis de har oplyst en e-mailadresse.

Opfølgning af manglende overførsel
Ved indgåelse af en fast kirkeskatteaftale giver medlemmet Den katolske Kirke lov til at kontakte medlemmet på e-mail eller telefon, hvis aftalen ikke er opfyldt. Dette gælder afvisning af betalinger, udskiftning af betalingskort eller bankskift osv.