Forlag

 

Ansgarstiftelsens Forlag

Gl. Kongevej 15, 1610 Kbh. V.

Tlf. 3355 6050. Fax: 3355 6086. Ma-fr 9-12.30 og 13-16.

E-mail: pastoralslet_dette@pastoralslet_dette.dk 

 

Katolsk Forlag

Gl. Kongevej 15,

1610 København V.

Kun telefonisk henvendelse.

Tlf. 3322 6233. E-mail: infoslet_dette@katolskforlagslet_dette.dk 

Hjemmeside: www.katolskforlag.dk