Ændrer Opus Deis statutter

Paven har udsendt et motu proprio, der ændrer tilsynet med personalprælaturet Opus Dei. Det fastslår blandt andet, at dets leder, prælaten, fremover ikke skal være en biskop.

I motu proprio'et, udstedt den 22. juli, bekræfter pave Frans den katolske organisations status og opfordrer dens medlemmer til at værne om dens karisma med at ”udbrede kaldet til hellighed i verden gennem helliggørelse af arbejdet, familien og sociale indsatser”.

Moto proprio’et har ”til formål at styrke overbevisningen om, at for at sikre Helligåndens særlige gaver er der brug for en ledelse, der bygger mere på karisma end hierarkisk autoritet”, skriver pave Frans.

Motu proprio'et med navnet Ad charisma tuendum (’At beskytte karismaer’) indeholder seks artikler, der trådte i kraft den 4. august.

Blandt ændringerne er, at Opus Deis prælat ikke længere skal være en biskop. På baggrund heraf flyttes tilsynet med prælaturet fra bispedikasteriet til præstedikasteriet.

Ændringen er i overensstemmelse med pave Frans’ nylige reform af Den romerske Kurie med offentliggørelse af konstitutionen Praedicate Evangelium.

Opus Dei er et personalprælatur bestående af lægfolk og præster, der blev grundlagt af den hellige Josemaría Escrivá (1902-75) i 1928. Escrivá kaldte organisationen Opus Dei for at understrege troen på, at dens grundlæggelse var et ’Guds værk’ – eller på latin ’Opus Dei’.

Opus Dei har omkring 85.000 medlemmer i 60 lande med hovedkontor i Rom. Organisationen blev gjort til et personalprælatur af pave Johannes Paul II i 1982, der også kanoniserede dens grundlægger den 6. oktober 2002.

Monsignor Fernando Ocariz, Opus Deis nuværende prælat, blev ikke ordineret til biskop, da han tiltrådte i 2017. Begge hans forgængere, Javier Echevarría og Álvaro del Portillo, blev udnævnt til biskopper af pave Johannes Paul II. Bevægelsens grundlægger døde, før prælaturet blev oprettet.

I motu proprio’et ændrer pave Frans også flere af Opus Deis statutter, Ut sit, som Johannes Paul II udstedte i 1982. Ifølge statutterne skulle prælaten fx tidligere indsende en rapport om Opus Deis apostoliske arbejde direkte til paven hvert femte år. I henhold til de nye ændringer skal prælaten nu hvert år forelægge en rapport for præstedikasteriet.