”Bed for den kommende synode!”

Foto: Vatikanets medier

Kardinal Mario Grech (billedet), generalsekretær for synodens generalsekretariat, har skrevet et brev til verdens biskopper, hvor han understreger vigtigheden af bøn som forberedelse til synodens 16. ordinære generalforsamling, der begynder i Vatikanet onsdag den 4. oktober.

”Bøn er den terapi, der flytter os fra vores indadvendthed til åbenhed, til opdagelsen af, hvad Gud fortsætter med at gøre i sin Kirke, hvilket vil være tydeligt på den kommende synode. I et brev til verdens biskopper opfordrer kardinal Mario Grech til bøn, og citerer pave Frans: ”Uden bøn bliver der ingen synode”.

Kardinal Grech understreger, at den synodale forsamling først og fremmest er en åndelig begivenhed centreret om bøn og om at lytte til Helligånden. Generalsekretariatet derfor har forberedt en højtidelig velsignelse, som skal læses i slutningen af søndagsmesserne.

Han nævner i sit brev de forskellige former for bøn: først og fremmest at lytte til Guds Ord; tilbedelse, som ændrer hjertets blik fra resignationens tristhed til en undren over, hvad Gud siger til sin Kirke; forbøn, som ikke handler om at bøje Guds vilje efter vor egen, men at bede Herren om at oplyse vort hjerte med sin livgivende Ånds kraft; og endelig taksigelsesbøn, den terapi, der altid begynder med at erkende, at nåden kom først – ”Vi var undfanget før vi begyndte at tænke; vi var elsket før vi lærte at elske; vi var begæret før der fandtes et begær i vort hjerte”.

Initiativerne
Kardinal Grechs opfordring til bøn er et af en række initiativer, der skal minde om synodens meget åndelige karakter, herunder offentliggørelsen på hjemmesiden www.prayforthesynod.va i samarbejde med det pavelige bønsnetværk og den internationale sammenslutning af generalsuperiorer (UISG) af en særlig bøn for synoden den første mandag i måneden siden 2021.

Den 30. september afholdes den økumeniske bønsvigilie ’Together – Gathering of the People of God’, som transmitteres live fra kl. 16.30 på Vatikanets nyhedshjemmeside vaticannews.va, og som efterfølges af en åndelig retræte den 1.-3. oktober for deltagerne i bispesynoden, i dagene inden den begynder.